Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3708 Kuntavaalien 2021 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)
  • Nurmela, Sakari (Kantar TNS Oy)
  • Pehkonen, Juhani (Kantar TNS Oy)

Asiasanat

ehdokkaat, kuntavaalit, poliittinen ajattelu, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalikampanjat, vaalikoneet, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä 2021 käydyissä kuntavaaleissa sekä suhtautumista kyseisiin vaaleihin.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin vaalikoneiden käytöstä ja kokemuksista liittyen vaalikoneisiin. Edelleen kysyttiin missä määrin vastaajat seurasivat vaaleja koskevaa tiedotusta ja mainontaa. Seuraavaksi tiedusteltiin eri aihealueiden merkitystä vastaajan valintoihin kuntavaaleissa sekä sitä, mistä vastaajat olivat saaneet tietoa omien päätöstensä tueksi.

Tämän jälkeen kysyttiin, oliko vastaaja käynyt äänestämässä kuntavaaleissa sekä minkä puolueen ehdokasta vastaaja oli äänestänyt ja milloin oli äänestyspäätöksen tehnyt. Lisäksi tiedusteltiin syitä äänestämispäätökselle sekä puolueen ja ehdokkaan valintaan johtaneita syitä sekä toisaalta syitä äänestämättä jättämiselle.

Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien luottamusta päättäjiin sekä mielipiteitä puolueiden puheenjohtajien esiintymisestä julkisuudessa. Edelleen kysyttiin mielipiteitä liittyen kuntavaaleihin ja vaalikampanjoihin. Lopuksi tiedusteltiin vielä ajatuksia liittyen kaksoiskuntalaisuuteen, mielipiteitä hävettävinä ja noloina pidettyihin tekemisiin sekä mielipiteitä siihen, missä määrin kuntien tulisi lisätä tehtäviä eri osa-alueilla.

Taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, kotipaikkakunnan tilastollinen kuntaryhmitys, yhteiskuntaluokka, kuuluminen ammattiyhdistykseen, koulutus, talouden bruttovuositulot sekä ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.