Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3709 Aluevaalien 2022 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)
  • Nurmela, Sakari (Kantar TNS Oy)
  • Pehkonen, Juhani (Kantar TNS Oy)

Asiasanat

aluevaalit (Suomi), aluevaltuustot (Suomi), aluevaltuutetut (Suomi), hyvinvointialueet, poliittinen ajattelu, poliittinen käyttäytyminen, puolueiden kannatus, vaalikampanjat, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä 2022 käydyissä aluevaaleissa sekä suhtautumista kyseisiin vaaleihin.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä eri vaalien tärkeydestä sekä sitä, kuinka paljon vastaajat seurasivat aluevaaleihin liittyvää tiedostusta ja keskustelua. Lisäksi kysyttiin hyvinvointialueiden eri palveluiden tärkeydestä sekä hyvinvointialueisiin liittyvien aihealueiden merkityksistä.

Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin syitä, miksi oli päätynyt äänestämään aluevaaleissa sekä toisaalta miksi ei ollut päätynyt äänestämään. Myös puoluevalintaan ja ehdokasvalintaan johtaneista syistä oltiin kiinnostuneista.

Seuraavaksi kysyttiin ajatuksia liittyen puolueiden vaalikampanjointiin. Edelleen tiedusteltiin vastaajien ajatuksia liittyen Suomen tulevaisuuden suuntaan sekä pyydettiin pohtimaan kuinka vasemmalla ja toisaalta oikealla tietyt puolueet ovat. Lopuksi kysyttiin vielä luottamuksesta tiettyjä päättäjiä kohtaan, oman asuinkunnan tulevaisuudennäkymistä sekä ajatuksia mahdollisiin tulevaisuuden uhkiin liittyen.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, kotipaikkakunnan tilastollinen kuntaryhmitys, yhteiskuntaluokka, kuuluminen ammattiyhdistykseen, koulutus, talouden bruttovuositulot sekä ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.