FSD3710 Tieteellisten seurojen jäsenkysely 2022

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

julkaisut, jäsenet, kansainvälisyys, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset seurat, tieteenalat, tutkimustoiminta

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu tieteellisten seurojen jäsenien ja Suomessa toimivien tutkijoiden vastauksista. Aineiston keräsi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja sillä pyrittiin saamaan selville tietoa kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten seurojen jäsenistöstä.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja, esimerkiksi ikää, sukupuolta ja työskentelyorganisaatiota. Sitten kysyttiin, mihin käyttää tai hyödyntää tieteellistä tietoa, minkä jälkeen kysyttiin kotimaisista tieteellisistä seuroista, muun muassa kuuluuko kotimaiseen tieteelliseen seuraan ja jos kyllä, niin pyydettiin nimeämään seura. Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä niiltä vastaajilta, jotka eivät kuuluneet tieteelliseen seuraan. Tieteellisiin seuroihin kuuluvilta kysyttiin lisäksi, mikä motivoi tieteellisen seuran jäsenyyteen, ja mihin seuran järjestämiin toimintoihin on osallistunut. Tämän jälkeen kysyttiin kansainvälisistä tieteellisistä seuroista, esimerkiksi kuinka monen kansainvälisen seuran jäsen vastaaja on. Lopuksi vastaajilta kysyttiin tieteellisten lehtien ja kausijulkaisujen lukemisesta.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan ikä (luokiteltuna), sukupuoli, asuinpaikka (luokiteltuna), onko Suomen kansalainen, koulutustausta, työskentelyala ja organisaation tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.