FSD3735 Suomalaisten nuorten juomatavat 2019-2022

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

alkoholinkäyttö, harrastukset, juomatavat, mediankäyttö, nuoret, nuorisokulttuuri, päihteet, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, sovellusohjelmat, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää 15-20-vuotiaiden Manner-Suomessa asuvien nuorten haastatteluja alkoholin käytöstä. Nuorten arkea ja koulunkäyntiä kartoitettiin kysymällä tyypillisen arkipäivän ja viikonlopun kulkua. Samalla keskustelu siirtyi nuorten kiinnostuksen kohteisiin ja harrastuksiin. Nuorilta kysyttiin, miten alkoholin käyttö liittyy tai on liittymättä heidän arkielämäänsä ja juhliin. Nuorilta myös kysyttiin siitä, ovatko heidän vanhempansa kenties ohjauksellaan tai muuten puuttuneet mahdolliseen alkoholin käyttöön. Haastatteluissa keskusteltiin myös eri medioiden käytöstä (esim. podcastit, Youtube, suoratoistopalvelut, tv, sosiaalinen media). Haastattelut sisälsivät myös keskustelua sosiaalisen median merkityksestä ylipäänsä ja erityisesti uusiin ihmisiin ja seurustelukumppaniin tutustumisessa.

Taustatietona kysyttiin ikäryhmää, koulumuotoa (lukio tai muu), alkoholinkäyttöä ja sukupuolta. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.