FSD3738 Kokemuksia sijaishuoltopaikasta hatkaamisesta 2022-2023

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Räsänen, Pia (Turun yliopisto)
  • Jama, Subeida (Turun yliopisto)

Asiasanat

huostaanotto, karkaaminen, lastenkodit, lastensuojelu, lastensuojelulaitokset, perhe-elämä, sijaishuolto, sijaisperheet, sijoitetut lapset

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu sijaishuoltopaikoista karanneiden kirjoituksista. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan.

Aineisto kerättiin kirjoituskutsulla, jossa vastaajia pyydettiin muistelemaan omaan "hatkaamiseen" liittyviä kokemuksia. Vastaajat saivat kirjoittaa haluamallaan tavalla. Sai kirjoittaa esimerkiksi laajemman elämää ja hatkaamista kuvaavan tekstin, tai kuvata jotain tiettyä hatkaamiseen liittyvää tilannetta tai tapahtumaa. Kirjoittamisen avuksi kirjoituskutsussa annettiin muutama apukysymys. Apukysymyksissä kysyttiin esimerkiksi sitä, millaisia hatkareissut olivat, millaista elämä sijaishuoltopaikassa oli, ja millaisia tunteita vastaaja hatkareissunsa aikana tunsi.

Taustatietona kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikäryhmää, sijaishuoltopaikan tyyppiä, sekä ikää, jolloin vastaaja hatkasi ensimmäisen kerran. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.