Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asuminen, hyvinvointi, hyödykkeet, kulutus, köyhyys, menot, sosiaalietuudet, toimeentulo, toimeentulotuki, tulot, työllisyys

Sisällön kuvaus

Kyselyn tavoitteena oli saada kuva suomalaisten taloudellisesta toimeentulosta. Vastaajilta tiedusteltiin aluksi heidän toimeentulostaan ja tyytyväisyydestä nykyiseen elintasoon. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten koronapandemia on vaikuttanut mm. heidän työllisyyteensä ja taloudelliseen tilanteeseensa.

Vastaajilta tiedusteltiin erilaisten hyödykkeiden ja palveluiden välttämättömyydestä tai tarpeettomuudesta tämän päivän suomalaiselle aikuiselle. Edelleen kysyttiin, pitääkö vastaaja tiettyjä hyödykkeitä ja palveluita itselleen välttämättöminä. Arvioitavina olivat mm. kännykkä, auto, vaatetus, ruokailu ja asunnon ominaisuudet, parturissa käyminen, kotivakuutus ja terveyspalvelut. Lapsiperheiltä kysyttiin, onko heillä esimerkiksi mahdollisuutta säännölliseen harrastamiseen tai omaan makuuhuoneeseen kouluikäisille lapsille.

Vastaajat arvioivat omaa terveydentilaansa ja tyytyväisyyttä elämäntilanteeseensa. Avo- ja avioliitossa asuvat kertoivat, miten raha-asiat heidän perheessään hoidetaan ja onko puolisoiden välillä tuloeroja. Käsityksiä toimeentulotuen saajista tutkittiin esittämällä väittämiä toimeentulotuen asiakkaista tai toimeentulotuen tarpeessa olevista. Lisäksi heiltä tiedusteltiin minimituloa yhdelle aikuiselle sekä mielipidettä siitä, onko toimeentuloturvan perusosa riittävä.

Taustatietoja aineistossa ovat syntymävuosi, sukupuoli, asumismuoto, ruokakunnan koko ja lasten lukumäärä, asuinpaikka 14-vuotiaana ja nykyisin, korkein koulutus, oma ja puolison pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema ja koko perheen kuukausitulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.