Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3746 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

alkoholinkäyttö, arvot (käsitykset), asenteet, digitaaliset taidot, harrastukset, internet, kansainvälistyminen, kulutus, matkapuhelimet, mediankäyttö, musiikkimaku, sosiaaliset suhteet, terveys, tietokoneet, työelämä, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos, yrityskuva

Sisällön kuvaus

Aineisto kartoittaa suomalaisten arkea, arvoja, asenteita ja ajan ilmiöitä.

Vuoden 2001 aineiston alussa kysyttiin vastaajien harrastuksista ja vapaa-ajan viettotavoista. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien arvoja eli elämää ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Aineisto sisältää Schwartzin 57-osioisen arvomittarin (Schwarz Value Survey, SVS).

Edelleen tiedusteltiin, miten vastaajat suhtautuvat sataan ajankohtaiseen asiaan, kuten Euroopan unioniin, pakolaisten vastaanottoon, tasa-arvoon ja kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen. Lisäksi vastaajat arvioivat Suomen Punaisen Ristin roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. He erittelivät myös kokemuksiaan kiireestä, kansainvälistymisestä ja ystävyyssuhteista.

Työelämää, työmotivaatiota ja hyvän työnantajan ominaisuuksia tarkasteltiin. Myös vastaajien alkoholijuomien käyttöä, suomalaista juomakulttuuria ja olutmainontaa kartoitettiin useilla kysymyksillä. Edelleen selvitettiin vastaajien näkemyksiä rahasta, omistamisesta ja mainoksista. Lisäksi kysyttiin suhtautumisesta erilaisiin yrityksiin ja tuotemerkkeihin.

Vastaajien joukkoviestinten seuraamista ja mediankäyttöä tiedusteltiin. Kysyttiin sanoma- ja aikakauslehtien lukemisesta, television katselusta ja radion kuuntelusta. Vastaajat arvioivat, kuinka kauan he käyttävät päivittäin aikaa eri medioiden parissa ja kertoivat, mitä lehtiä he lukevat ja ohjelmia katsovat tai kuuntelevat. Kysyttiin myös digitaalitelevisiosta. Lisäksi eri viestimien kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta selvitettiin. Julkisen palvelun periaatteella toimivan Yleisradion eri ohjelmien tärkeyttä arvioitiin. Vastaajien musiikkimakuakin kartoitettiin. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien erilaisia kiinnostuksen kohteita, kuten autoilu, politiikka, taide, uutiset, tiede, lastenhoito ja muoti.

Nykyajan ilmiöitä tarkasteltiin väittämien avulla, jotka käsittelivät esimerkiksi uutisten seuraamista, ihmissuhteita, kaupallisuutta, yritystoimintaa, suomalaisuutta, kansainvälistymistä ja minäkäsitystä. Tietotekniikkaan liittyen kysyttiin vastaajan digitaidoista ja tiedusteltiin, mitä laitteita vastaaja käyttää tai mahdollisesti aikoo hankkia. Edelleen kartoitettiin, kuinka usein vastaajat käyttävät matkapuhelinta ja internetiä. Tiedusteltiin myös vastaajan internetin ja matkapuhelimen käyttötavoista sekä suhteesta matkapuhelin- ja internet-operaattoreihin.

Vastaajien ruokailutapoja kartoitettiin useilla kysymyksillä. Tiedusteltiin muun muassa eri elintarvikkeiden ja ruokalajien käytöstä. Myös maailman ja yhteiskunnan muuttumista ja muutoksen suuntaa selvitettiin. Kysyttiin esimerkiksi, mitkä asiat ovat muuttuneet hyvään tai huonoon suuntaan ja mihin suuntaan kansallinen turvallisuus ja maamme talous ovat kehittymässä lähivuosina. Lopuksi kysyttiin terveydestä ja tasa-arvosta.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, työssäkäynti, työnantaja, asuinpaikkakuntatyyppi, asuinlääni, perheen kotitalouden koko ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä perheen tuloluokka ja toisen huoltajan ammatti. Tiedusteltiin myös lemmikkieläimistä ja henkilöautosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.