FSD3748 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2005

Tekijät

Asiasanat

arvot (käsitykset), asenteet, digitaaliset taidot, harrastukset, internet, kirjallisuusmaku, kulutus, matkapuhelimet, mediankäyttö, musiikkimaku, terveys, tietokoneet, työelämä, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos

Sisällön kuvaus

Aineisto kartoittaa suomalaisten arkea, arvoja, asenteita ja ajan ilmiöitä.

Vuoden 2005 aineiston alussa kysyttiin vastaajien harrastuksista ja vapaa-ajan viettotavoista. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien arvoja eli elämää ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Aineisto sisältää Schwartzin 57-osioisen arvomittarin (Schwarz Value Survey, SVS).

Seuraavaksi tiedusteltiin, miten vastaajat suhtautuvat sataan ajankohtaiseen asiaan, kuten Euroopan unioniin, pakolaisten vastaanottoon, tasa-arvoon, eutanasiaan ja kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen. Työelämää, työmotivaatiota, työssä jaksamista, hyvän työnantajan ominaisuuksia ja eläkeasioita tarkasteltiin. Myös vastaajien kokemuksia hyvinvoinnista, turvallisuudesta, onnellisuudesta, peloista, iloista ja toiveista kartoitettiin useilla kysymyksillä.

Vastaajat arvioivat neljää moraalista ongelmaa ratkaisuehdotuksineen. Ne liittyivät peruspalveluihin ja vanhusten hoitoon, vainajan uskonnollisen vakaumuksen kunnioittamiseen, sananvapauteen ja yksilön suojaan sekä varastamiseen ja Kiina-ilmiöön.

Maailman ja yhteiskunnan muuttumista ja muutoksen suuntaa selvitettiin useilla kysymyksillä. Kysyttiin esimerkiksi, mitkä kansainvälistymiseen liittyvät asiat ovat muuttuneet hyvään tai huonoon suuntaan ja mihin suuntaan kansallinen turvallisuus ja maamme talous ovat kehittymässä lähivuosina. Vastaajat kuvasivat myös itseään kuluttajina, arvioivat erilaisten tuote- ja palvelualueiden merkitystä sekä vastasivat vähittäiskauppaa koskeviin väittämiin.

Vastaajien joukkoviestinten seuraamista ja mediankäyttöä tiedusteltiin myös. Kysyttiin sanoma- ja aikakauslehtien lukemisesta, television katselusta ja radion kuuntelusta. Vastaajat arvioivat, kuinka kauan he käyttävät päivittäin aikaa eri medioiden parissa ja kertoivat, mitä lehtiä he lukevat ja ohjelmia katsovat tai kuuntelevat. Kysyttiin myös, omistavatko vastaajat jo digisovittimen tai digitv:n. Lisäksi eri viestimien kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta selvitettiin. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien musiikki- ja kirjallisuusmakua ja kysyttiin, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät musiikin kuuntelemista ja kirjojen lukemista. Vastaajien erilaisia kiinnostuksen kohteita, kuten autoilu, politiikka, taide, uutiset, tiede, lastenhoito ja muoti, kartoitettiin.

Tietotekniikkaan liittyen kysyttiin vastaajan digitaidoista ja tiedusteltiin, mitä laitteita vastaaja käyttää tai mahdollisesti aikoo hankkia. Edelleen kartoitettiin, kuinka usein vastaajat käyttävät matkapuhelinta ja internetiä. Tiedusteltiin myös vastaajan internetin ja matkapuhelimen käyttötavoista, tehdyistä nettiostoksista sekä suhteesta matkapuhelin- ja internet-operaattoreihin.

Nykyajan ilmiöitä tarkasteltiin väittämien avulla, jotka käsittelivät esimerkiksi uutta teknologiaa, uutisten seuraamista, kaupallisuutta, suomalaisuutta, kansainvälistymistä ja uusia viestintävälineitä ja -tapoja. Liikenteestä, liikenneturvallisuudesta, ajokortista, autoilusta ja liikennerikkomuksista kysyttiin myös. Lopuksi kysyttiin terveydestä, tasa-arvosta, ikäkäsityksistä, ystävistä, perheestä ja uskonnollisuudesta.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, työssäkäynti, työnantaja, asuinpaikkakuntatyyppi, asuinlääni, kotitalouden koko ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä perheen tuloluokka ja toisen huoltajan ammatti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.