FSD3750 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista korona-aikana: alle kouluikäisten lasten huoltajat 2020-2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

COVID-19, arki, huoltajat, koronavirukset, kotihoito, lapsen kehitys, lapset (ikäryhmät), lapset (perheenjäsenet), lastenhoito, perhe-elämä, perhetutkimus, perhevapaat, päivähoito, työ, vanhemmat, vanhemmuus, varhaiskasvatus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu viisi- ja kuusivuotiaiden lasten huoltajilta kerätyistä tiedoista liittyen lasten hoitojärjestelyihin ja perheen arkeen koronapandemian aikana. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Haastatteluissa kysyttiin aluksi lapsen ja perheen arjesta koronapandemian aikana, esimerkiksi miten koronapandemia ja koronarajoitukset vaikuttivat lapsen arkeen keväällä 2020. Sen jälkeen kysyttiin, millaista perheen elämä oli syksyllä 2020 ja miten koronapandemia oli muuttanut perheen elämää. Sen jälkeen kysyttiin, miten perheen lapset suhtautuivat koronaan ja sen tuomiin muutoksiin. Lähitulevaisuuteen liittyen kysyttiin, millaisia koronaa ja perheen elämää koskevia ajatuksia, huolia ja toiveita haastateltavilla oli. Lisäksi haastatteluissa tiedusteltiin, miten arjessa on järjestetty vanhempien työt sekä miten koronapandemia on vaikuttanut vanhempien väliseen työnjakoon sekä vanhempien jaksamiseen. Haastatteluissa käytiin läpi myös, onko varhaiskasvatuspalveluiden merkitys muuttunut koronapandemian aikana, ja miten yhteydenpito kodin ja varhaiskasvatuksen välillä oli toteutunut.

Taustatietoina ovat luokiteltuina koulutustausta ja ikä sekä kuntaluokitus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineistossa olevan "haastattelun nimi" satunnaistetun kunta- ja vastaajakoodin perusteella tämän ja seuranta-aineistojen FSD3755 sekä FSD3751 välinen vertailu on mahdollista. Seurantahaastattelut on kerätty samoilta huoltajilta lasten ollessa alle kaksivuotiaita vuosina 2016-2017 ja noin nelivuotiaita vuonna 2019.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.