FSD3757 Kansalaispulssi 1/2023

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Asiasanat

COVID-19, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, energiansäästö, hyvinvointi, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, suojautuminen, toimeentulo, toimintaohjeet, turvallisuus, varautuminen, viranomaiset

Sisällön kuvaus

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä koronasta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja energian säästämisestä.

Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin vastaajien luottamusta eri instituutioihin. Kysyttiin myös kuinka oikeudenmukaisena he pitävät suomalaista yhteiskuntaa. Vastaajan elämäntilanteesta, elämän merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta esitettiin väittämiä. Edelleen kysyttiin vastaajan mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen sekä koetusta stressistä ja turvallisuudesta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä.

Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan liittyen kysyttiin, huolestuttavatko kriisin vaikutukset Suomen talouteen sekä Suomen ja Euroopan turvallisuuteen tai sodan mahdollinen laajeneminen. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä talouspakotteiden hyväksyttävyydestä, kulutustottumusten muutoksista sekä vaikuttamisyrityksistä.

Energiansäästöstä tiedusteltiin, onko vastaaja tehnyt energiansäästötoimia, kuten lyhentänyt suihkuaikaa, alentanut lämpötiloja tai vähentänyt sähkölaitteiden käyttöä, viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Lopuksi kysyttiin koronaepidemiasta. Kartoitettiin, kuinka paljon sen vaikutukset aiheuttavat huolta nyt. Kysyttiin myös suojautumisen tarpeellisuudesta ja kuinka hyvin vastaaja on noudattanut koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia.

Taustamuuttujina olivat vastauskieli, vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta, taloudellisesta tilanteesta, asumismuodosta ja asunnon lämmitysmuodosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.