Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3759 Amatööritutkijat suomalaisten tieteellisten lehtien kirjoittajina 1841-1939

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

Asiasanat

artikkelit (julkaisut), harrastajakirjoittajat, historia, opiskelijat, tiedelehdet, tieteelliset seurat, tutkijat

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää tietoja suomalaisten tieteellisten lehtien kirjoittajien asemasta ja rooleista ajanjaksolla 1841-1939. Aineistoon on koottu tietoja vanhimpien amatöörejä jäsenikseen hyväksyneiden suomalaisten tiedeseurojen eli Societas pro Fauna et Flora Fennican (SFFF), Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (SMY) julkaisujen artikkeleista.

SFFF:n julkaisuista aineistossa on Acta Botanica Fennica, Acta Societatis pro fauna et flora Fennica, Acta Zoologica Fennica, Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica ja Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar. SMY:n julkaisuista mukana on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ja SKS:n julkaisuista Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista.

Julkaisujen tiedot ovat datatiedostossa omilla välilehdillään. Joidenkin julkaisujen tiedot on jaettu ajanjaksoittain usealle välilehdelle. Aineistoon on koottu tiedelehtien artikkeleista seuraavia tietoja: lehden vuosikerta, julkaisuvuosi, kirjoittajan nimi, kirjoittajan rooli (akateeminen tutkija, opiskelija, amatööri, tuntematon), kirjoittajan asema (esimerkiksi tietoja kirjoittajan koulutuksesta, tutkinnoista ja ammateista) sekä tiedonkeruussa käytettyjä lähteitä (esimerkiksi Helsingin yliopiston matrikkelit, Kansallisbibliografia ja yhdistysten pöytäkirjat). Lisäksi välilehdille on koottu tietoa käytetyistä lyhenteistä ja eri kirjoittajaroolien osuuksista kirjoittajakunnassa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.