FSD3766 Suomi 2019: kulutus ja elämäntapa

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asenteet, elintaso, hyvinvointi, kokemukset, kulutus, kulutustottumukset, ostokäyttäytyminen, rahankäyttö, riskit, sosioekonominen asema, sukupolvet, säästäminen, toimeentulo, välttämättömyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten elämäntapoja ja kulutustottumuksia kysymyksin nykyhetkestä sekä tulevaisuuden odotuksista. Lisäksi käsiteltiin paljon turvallisuuskysymyksiä ja kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyviä asenteita.

Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään omasta elintasostaan ja kulutuksestaan (esim. taloudellinen tilanne, kulutusmahdollisuudet, yleinen hyvinvointi). Heitä pyydettiin myös samojen kysymysten avulla kuvailemaan tilannettaan viiden vuoden päästä. Lisäksi vastaajia pyydettiin vertailemaan kulutustaan "keskiarvokuluttajaan" lukuisin eri kulutustuottein. Vastaajilta tiedusteltiin mitkä asiat ja kulutushyödykkeet he kokevat välttämättömiksi sekä mitä he ovat tehneet, jos heillä on ollut taloudellisesti tiukkaa. Lisäksi tiedusteltiin mitä asioita he tekisivät enemmän, jos olisi varaa. Edelleen vastaajien kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asenteita kysyttiin myös erilaisin väitelausein kuten "Jokaisen pitäisi säästää pahan päivän varalle".

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin kokemusta johonkin sukupolveen, yhteiskuntaluokkaan tai puolueen ideologiaan kuulumisesta. Tämän lisäksi kysyttiin vastaajien yhteenkuuluvuuden tunnetta suhteessa erilaisiin yhteisöihin (esim. työyhteisö, seurakunta). Edelleen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa onnellisuutta, terveyttä ja elämään tyytyväisyyttä.

Vastaajilta tiedusteltiin erilaisista riskeistä, epävarmuustekijöistä sekä turvallisuudesta. Heiltä kysyttiin, missä määrin erilaiset asiat ovat riskejä tai epävarmuuden lähteitä yhteiskunnassa (esim. terrorismi, tuloerojen kasvu). Vastaajilta kysyttiin myös missä määrin he kannattavat tai vastustavat erilaisia poliittisia toimia. Lopuksi tiedusteltiin sekä vastaajan omia että kotitalouden yhteenlaskettuja tuloja ja lainoja. Vastaajilta kysyttiin lisäksi heidän suhtautumisestaan kyselytutkimuksiin.

Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, ikä, asuinalue, siviilisääty, kotitalouden koko, lasten määrä, koulutus, pääasiallinen toiminta, ammattitiedot, yhteiskuntaluokka ja puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.