Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3787 Tampereen yliopiston opiskelijoiden kansalaispätevyys 2022

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

 • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

 • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto)
 • Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto)
 • Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto)
 • Kekkonen, Maria (Tampereen yliopisto)
 • Myllymäki, Aino (Tampereen yliopisto)
 • Vahteri, Iina (Tampereen yliopisto)
 • Jaakkola, Julia (Tampereen yliopisto)
 • Äijälä, Liisa (Tampereen yliopisto)
 • Lappalainen, Sanna (Tampereen yliopisto)
 • Haataja, Lotta (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

asenteet, hyvinvointi, luottamus, mielipiteet, opiskelijat, poliitikot, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, politiikka, puolueet, vaikuttaminen, yliopistot, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee korkeakouluopiskelijoiden suhdetta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Aineistossa kartoitetaan lisäksi, miten tämä suhde on muotoutunut. Kyselytutkimuksen toteuttivat Tampereen yliopiston valtio-opin oppiaineen järjestämän tutkimuskurssin opiskelijat yhdessä ohjaajiensa kanssa osana Suomen Akatemian rahoittamaa Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -hanketta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden kansalaispätevyyden muotoutumista eli sitä, missä määrin he kokevat ymmärtävänsä politiikkaa ja voivansa vaikuttaa siihen.

Aluksi vastaajalta kysyttiin, kuinka kiinnostunut hän on politiikasta. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan mielipiteitä erilaisista väittämistä liittyen politiikkaan suhtautumiseen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Edelleen tiedusteltiin luottamuksesta eri tahoihin, kuten hallitukseen ja tiedotusvälineisiin, minkä lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä demokratian toimivuuteen Suomessa. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erinäisistä Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista. Ehdotuksissa käsiteltiin esimerkiksi tasa-arvoa, markkinataloutta, verotuksen tasoa, ydinvoimaa ja ilmastonmuutosta. Tämän jälkeen vastaajalta kysyttiin sijoittumisesta vasemmisto-oikeisto-akselille sekä, mitä puoluetta hän äänestäisi.

Seuraavaksi siirryttiin kysymään erilaisista yhteiskunnallisen osallistumisen muodoista, joita vastaaja on tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen kartoitettiin nykyistä tietotasoa liittyen poliittisiin aiheisiin sekä sitä, ovatko opinnot, työkokemus tai järjestötoiminta vaikuttaneet tähän. Seuraavassa osiossa käsiteltiin poliittista aktiivisuutta vastaajan lapsuudessa ja lapsuudenkodissa. Vastaajalta kysyttiin, missä määrin eri tahot ovat vaikuttaneet hänen käsityksiinsä politiikasta ja yhteiskunnasta. Lopuksi tiedusteltiin vastaajan uskoa itseensä ja tulevaisuuteen.

Taustamuuttujina ovat ikä, sukupuoli, puoluekanta, pääasiallinen toiminta, opintojen aloitusvuosi, koulutusala sekä äidin ja isän koulutustaso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.