FSD3789 Kansalaismielipide: Eduskuntavaalikyselyt 2023

Tekijät

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Fakulteten för samhälsvetenskaper och ekonomi)
  • Strandberg, Kim (Åbo Akademi. Fakulteten för samhälsvetenskaper och ekonomi)

Asiasanat

demokratia, eduskuntavaalit, mielipiteet, poliitikot, poliittiset asenteet, politiikka, puolueet, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää kuudella kyselykierroksella samoilta vastaajilta kerättyjä mielipidemittauksia ja eduskuntavaaleihin liittyviä näkemyksiä. Aineisto on kerätty osana Kansalaismielipidepaneelia, joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO).

Alussa kartoitettiin vastaajan äänestyskäyttäytymistä, eli aikooko vastaaja äänestää, ja jos aikoo, niin mitä puoluetta on suunnitellut äänestävänsä. Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä kansalaisaloitteista, ja heille esitettiin erilaisia väittämiä kansanedustajista ja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan poliittisia puolueita ja niiden puheenjohtajia. Kysyttiin, mitkä asiat vaikuttivat puolueen ja ehdokkaan valintaan, tai toisaalta miksi vastaaja päätti jättää äänestämättä. Vastaajat kertoivat, millaisiin yhteiskunnallisen osallistumisen muotoihin he ovat ottaneet osaa. Vastaajilta kysyttiin luottamuksesta erilaisia poliittisia puolueita kohtaan.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, koulutustaso, elämäntilanne, äidinkieli, vaalialue ja kuntaluokitus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.