FSD3790 Kansalaispulssi 5/2023

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Asiasanat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, hyvinvointi, instituutiot, kansainvälinen politiikka, kansainväliset suhteet, kriisit, luottamus, mieliala, turvallisuus, ulkopolitiikka, vaikuttaminen, viranomaiset

Sisällön kuvaus

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä luottamuksesta instituutioihin, turvallisuuden tunteesta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Suomen ulkopolitiikasta.

Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin ensinnä, kuinka oikeudenmukaisena vastaajat pitävät suomalaista yhteiskuntaa ja kuinka paljon he luottavat eri instituutioihin. Edelleen kysyttiin vastaajan mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen ja toimeentuloon sekä koetusta stressistä ja turvallisuudesta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä.

Venäjän Ukrainaan hyökkäykseen liittyen kysyttiin, kuinka paljon kriisi ja sen vaikutukset tai sodan mahdollinen laajeneminen huolettavat. Edelleen tiedusteltiin näkemyksiä talouspakotteiden hyväksyttävyydestä, pakolaisten vastaanottamisesta ja kulutustottumusten muutoksista. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja havainnut viimeisen kuukauden aikana omakohtaisesti harhaanjohtavaan tietoon perustuvia vaikuttamisyrityksiä tai tietoturvaan liittyviä ongelmia. Suomen ulkopolitiikkaan liittyen vastaajilta tiedusteltiin heidän kiinnostuksestaan aiheeseen ja kuinka kiinnostus on muuttunut kuluneen vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin koetuista vaikutusmahdollisuuksista.

Taustamuuttujina olivat vastauskieli, vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.