Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3804 Julkisen alan työhyvinvointi 2022

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Keva

Asiasanat

esihenkilötyö, julkinen sektori, kirkon työntekijät, kunta-ala, tasa-arvo, työhyvinvointi, työkyky, työn kuormittavuus, työprosessit, työssä jatkaminen, työyhteisöt, työympäristö

Sisällön kuvaus

Aineistossa tarkastellaan kunta-alan, valtion, hyvinvointialueiden sekä kirkon henkilöstön kokemuksia työoloista ja työhyvinvoinnista. Kyselyn teemat liittyvät työn järjestämiseen, työyhteisöön ja työympäristöön. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Julkisen alan eläkelain (JuEL) mukaan vakuutetut henkilöasiakkaat eli kunta-alan, valtion budjetista rahoituksensa saavien valtion virastojen ja laitosten sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon työnantajien virka- ja työsuhteiset työntekijät.

Kysymykset ovat pysyneet eri keruuvuosina lähes samoina. Vuonna 2022 kysely sisälsi väittämiä muun muassa työn kuormittavuudesta, työhyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta ja ilmapiiristä sekä työn järjestämisestä. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä esihenkilötyöhön, työturvallisuudesta sekä suosittelisiko työpaikkaa tuttaville. Kyselyyn lisättiin vuonna 2022 kaksi väittämää työyhteisöön sekä kaksi väittämää työn monipaikkaisuuteen ja työaikaliukumiin liittyen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ammattiasema, sukupuoli, työsuhteen laatu, toimintasektori, ikäryhmä sekä ammattiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.