Tarkennettu haku: Julkaisut

Operaattori

Näytetään 50 / 3533

Näytä
Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto Lapissa ja Pohjois-Karjalassa
Saarinen, Arttu (2008). Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Teoksessa: Hyvinvointivaltion kilpailuttaminen. (toim. Forma, Pauli & Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu), 72-84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnat ja kilpailu -sarjan julkaisu;7.
Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2011. Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä
Rahkonen, Juho: Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2011. Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä [verkkodokumentti]. Helsinki: Ulkoasiainministeriö & Helsinki: Taloustutkimus. Saatavissa: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=38613&contentlan=1&culture=fi-FI [viitattu 8.2.2012].
Vapaaehtoisesti lapsettomien kokema sterilisaatioprosessi Suomessa
Tikkanen, Katja (2023). Vapaaehtoisesti lapsettomien kokema sterilisaatioprosessi Suomessa. Yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto.
Mikä rasittaa pätkätyössä?
Leinikki, Sikke: Mikä rasittaa pätkätyössä? Aikuiskasvatus 4/2010
Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Pirkkala. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013-2016
Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Pirkkala. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013-2016. [verkkodokumentti]. https://lempaala-fi.aldone.fi/site/assets/files/18270/pirkkala_2016.pdf [viitattu 14.12.2016].
Ikäihmisten sosiaaliset suhteet ja koettu hyvinvoint
Kaartinen, Henna. (2023) Ikäihmisten sosiaaliset suhteet ja koettu hyvinvointi. Sosiologian kandidaatintutkielma, Lapin yliopisto.
Ei diskovaloja parvekkeelle - kansalaisten näkemyksiä valosaasteen hallintakeinoista
Lyytimäki, Jari & Rinne, Janne (2013). Ei diskovaloja parvekkeelle - kansalaisten näkemyksiä valosaasteen hallintakeinoista. Ympäristö & Terveys 44(1), 4-60.
"Jos mä sit kerran tulen"- Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia 1/2.
Hoppania, Hanna-Kaisa & Vilkko, Anni (2020) "Jos mä sit kerran tulen"- Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia 1/2. Ikäinstituutti. Trinket. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/12/Elamanote-1_172x245_kevyt.pdf
Hankintailmoitusten tilastot 2016
Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) Hankintailmoitusten tilastot 2016. https://vanha.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot/
Koulun hyvinvointityön ja työyhteisön hyvinvoinnin raportti 2020: Keski-Suomi
Sainio, Miia & Hämeenaho, Pilvi. (2020). Koulun hyvinvointityön ja työyhteisön hyvinvoinnin raportti 2020: Keski-Suomi. [verkkodokumentti]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/yhteistyolla-hyvinvointia-kouluyhteisoon/tietoa_tuloksista/keski-suomen-hyvinvointityon-raportti-2020.pdf [viitattu 10.1.2022]
Lapsuuden perheen ja nuoren ominaisuudet nuoren vanhempiin samastumisen selittäjinä.
Herrala, Kaspian (2019). Lapsuuden perheen ja nuoren ominaisuudet nuoren vanhempiin samastumisen selittäjinä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma.
Saa rikastua. Amerikkalainen unelma ei ole suomalaisillekaan vieras
Haavisto, Ilkka & Kurronen, Sanna (2020). Saa rikastua. Amerikkalainen unelma ei ole suomalaisillekaan vieras [verkkodokumentti]. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta. EVA Analyysi 86. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2020/11/eva-analyysi-no-86.pdf [viitattu 24.4.2020].
Voimavarat ja selviytymiskeinot CP-vammaisten aikuisten elämäntarinoissa
Huhtala, Inga (2021). Voimavarat ja selviytymiskeinot CP-vammaisten aikuisten elämäntarinoissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.URN:NBN:fi:tuni-202104273773
Kuinka työnhakijoiden palvelujärjestelmä voisi huomioida osittain työlliset työnhakijat paremmin?
Kauhanen, M., Ojala, S., Mäkinen, N., Kyyrä, T. ja Pesola, H. (2022), Kuinka työnhakijoiden palvelujärjestelmä voisi huomioida osittain työlliset työnhakijat paremmin? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Policy brief 2022: 8.
Naispappeus, suomalaiset ja kirkko 2000-luvulla
Hytönen, Maarit 2015. Naispappeus, suomalaiset ja kirkko 2000-luvulla. Naisteologit ry:n jäseninfo 4/2015.
Korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä opetuksesta, työllistymisestä ja tulevaisuudesta
Loisti, Sofia (2020). Korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä opetuksesta, työllistymisestä ja tulevaisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Aikuiskasvatustieteen kandidaatintutkielma.
Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella
Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino & Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017). Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella. Kosmopolis 47(3-4), 31-52.
Ympäristöhuolen muutos ja sukupuolittuneisuus Suomessa 1986 - 2013
Penttilä, Katariina (2017). Ympäristöhuolen muutos ja sukupuolittuneisuus Suomessa 1986 - 2013. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiologian kandidaatin tutkielma.
Itsenäisen ajankäytön merkitys - työntekijälähtöisten työaikajoustojen yhteys työtyytyväisyyteen.
Kontiainen, Tuuli (2019): Itsenäisen ajankäytön merkitys - työntekijälähtöisten työaikajoustojen yhteys työtyytyväisyyteen. Kandidaatin tutkielma. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekunta.
Asumisen ja asuinalueen laatu: sosiaalisen pääoman ja kuntakoon näkökulmat
Häkkinen, Timo (2007). Asumisen ja asuinalueen laatu: sosiaalisen pääoman ja kuntakoon näkökulmat. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Työn arvo tekijälleen: työntekijän arvomaailma 2000-luvun Suomessa
Vihervaara, Sari (2016) Työn arvo tekijälleen: työntekijän arvomaailma 2000-luvun Suomessa. Julkaisematon taloussosiologian pro gradu-tutkielma. Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto.
Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013-2016
Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013-2016 [verkkodokumentti]. https://lempaala-fi.aldone.fi/site/assets/files/18270/kaupunkiseudun_yhteisraportti_2016.pdf [viitattu 14.12.2016].
Virtahepo kulttuurin olohuoneessa
Lehtonen, M., & Hyttinen, E. (2020). Virtahepo kulttuurin olohuoneessa. Teoksessa Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana: Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta (s. 419-438). (Acta Musicologica Militantia; No. 3). http://hdl.handle.net/10138/319634
Hyvinvoinnin ulottuvuudet aikuisen näkökulmasta
Ollikainen, Annamaija (2016). Hyvinvoinnin ulottuvuudet aikuisen näkökulmasta. Tampere: Tampereen yliopisto. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201602231243
Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta
Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta (2013). [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. http://docplayer.fi/41154156-Tohtorin-tutkinnon-suorittaneet-tyoelamassa-vuosina-2010-ja-2011-tampereen-yliopistosta-valmistuneiden-tohtorien-uraseuranta.html [viitattu 28.5.2018].
Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian entiteetit 1731-1799
Ruotsalainen, Esa (2018). Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian entiteetit 1731-1799. Helsinki: Helsingin yliopisto. Suomen ja Pohjoismaisen historian pro gradu -tutkielma. urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806142664
Ulkopolitiikan johtotähti. Maailmanpolitiikan aallokossa suomalaiset luottavat presidentin suuntavaistoon
Metelinen, Sami (2018). Ulkopolitiikan johtotähti. Maailmanpolitiikan aallokossa suomalaiset luottavat presidentin suuntavaistoon. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta. EVA-analyysi. https://www.eva.fi/blog/2018/11/23/89-suomalaisista-antaa-presidentille-hyvan-arvosanan-ulkopolitiikan-hoidosta-hallituksen-arvosana-huonontunut/ [viitattu 19.12.2018].
Olikohan tsunami jonkinlainen opetus. Luonnonkatastrofin yliluonnollinen tarkoitus ja tieteelliset selitykset internetkeskustelussa
Haimila, Roosa (2016). Olikohan tsunami jonkinlainen opetus. Luonnonkatastrofin yliluonnollinen tarkoitus ja tieteelliset selitykset internetkeskustelussa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma.
Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2022
Pekkarinen, Laura & Pulkkinen, Johanna M. (2023) Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2022. Kevan tutkimuksia 1/2023.
Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla
Alho, Olli T. (2002). Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin kansainvälisen politiikan suuntautumisvaihtoehdon pro gradu ­tutkielma.
Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutoksia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä.
Perhonen, Ulla (2012). Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutoksia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet. Sutta ja sekundaa vai onnistunutta työllisyyspolitiikkaa?
Liikanen, Johanna (2012). Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet. Sutta ja sekundaa vai onnistunutta työllisyyspolitiikkaa? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, pro gradu -tutkielma.
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa
Niemelä, Anna (2008). Kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto. SYL-julkaisu 3/2008.
Hyvä vapaa-aika - parasta oppia. Raportti vapaa-ajan tuen vaikutuksista nuorten sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin.
Anttila, Anna (2017) Hyvä vapaa-aika - parasta oppia. Raportti vapaa-ajan tuen vaikutuksista nuorten sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. http://vapari.munstadi.fi/files/2017/05/Anttila_Anna_Hyva_vapaa_aika_parasta_oppia.pdf
Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa
Sipola, Merja (2019). Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201907023129
Yritän hoitaa oman pienen osani. Yksilön kokemuksia ympäristövastuullisesta ja riskitietoisesta elämänpolitiikasta
Peiponen, Johanna (2015). Yritän hoitaa oman pienen osani. Yksilön kokemuksia ympäristövastuullisesta ja riskitietoisesta elämänpolitiikasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201507162581
Yritysjohtajien menestyksen eväät: raportti yritysjohtajien asenteista 1997
Yritysjohtajien menestyksen eväät: raportti yritysjohtajien asenteista 1997 (1997). Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta.
Masentuneiden nuorten aikuisten kokemuksia työssäkäynnistä: Näkökulmana toimijuus.
Keränen, Krista (2022). Masentuneiden nuorten aikuisten kokemuksia työssäkäynnistä: Näkökulmana toimijuus. Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatin tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202205094563
Jäsenet kirkon verkoissa? Verkon käytön vaikutukset suomalaisten kirkkosuhteeseen
Ketola, Kimmo. 2014. Jäsenet kirkon verkoissa? Verkon käytön vaikutukset suomalaisten kirkkosuhteeseen. Teoksessa: Leikkauspintoja jäsenyyteen. Maarit Hytönen, Kimmo Ketola, Veli-Matti Salminen & Hanna Salomäki. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 35. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 62-82.
Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä
Lahtela, Laura & Rajala, Anna-Maria & Kokko, Katja & Räikkönen, Eija & Feldt, Taru (2014). Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä. Psykologia 49(1), 4-22.
Koti kauppatavaraksi. Vammaisten asumispalvelujen muutos 2000-luvulla
Ohtonen, Jukka (2015). Koti kauppatavaraksi. Vammaisten asumispalvelujen muutos 2000-luvulla. Helsinki: Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) ja Vammaisfoorumi.
Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta
Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018). Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia [hyväksytty julkaistavaksi]
Hiljaa hyvä tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista
Borg, Sami (2008). Hiljaa hyvä tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 71.
YTHS:n lääkärien asenteet sähköpostin käyttöön potilastyössä
Castrén, Johanna & Virjo, Irma (2006). YTHS:n lääkärien asenteet sähköpostin käyttöön potilastyössä. Suomen Lääkärilehti 61/2006, 1487-1492.
Opiskeluhuoltopalveluiden käyttö ja saatavuus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kokemana. Kouluterveyskysely 2019
Kivimäki H, Hietanen-Peltola M, Ikonen, R: Opiskeluhuoltopalveluiden käyttö ja saatavuus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kokemana. Kouluterveyskysely 2019. Tutkimuksesta tiiviisti 38/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020.
Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa
Miettinen, Anneli (2008). Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; E 32/2008.
Energia-asenteet 2007. Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2007
Kiljunen, Pentti (2008). Energia-asenteet 2007. Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2007 [verkkodokumentti]. http://www.yhdyskuntatutkimus.fi/eas_07/eas-tied_07.htm [viitattu 23.2.2024].
Miksi telakoilla ei enää lakkoilla vanhaan malliin?
Niemelä, Jukka (1994). Miksi telakoilla ei enää lakkoilla vanhaan malliin? Teoksessa Anna Kovalainen & Jarmo Ikonen (toim.): Tieteen boheemi - boheemin tiede. Turku: Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Keskustelua ja raportteja 6:1994. S. 141-155.
Työparityö perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnissa: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan asiantuntijuus
Juusonen, Ona (2017) Työparityö perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnissa: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan asiantuntijuus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.
Insinöörin tutkinnolla työelämään
Korhonen, Kristiina & Mäkinen, Raimo & Valkonen, Sakari (2000). Insinöörin tutkinnolla työelämään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita; 9.
Näytä