Suomalaisten rahapelaaminen

Kuvaus

Suomalaisten rahapelaaminen on neljän vuoden välein toteutettava tutkimussarja, jonka aineistoja on kerätty vuodesta 2003 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Sarjassa selvitetään suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä ongelmapelaamisesta. Tutkimuksissa käytetään South Oaks Gambling Screen (SOGS) -mittaria. Aineistot on kerätty puhelinhaastatteluina.