Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt

Kuvaus

Tampereen yliopiston opiskelijakyselyitä on toteutettu vuodesta 2004 lähtien vuosittain. Niiden avulla seurataan opiskelijoiden opintojen edistymistä, tyytyväisyyttä opintoihin sekä opintojen ongelmakohtia. Kyselyt ovat myös osa yliopiston koulutuksen kehittämistä ja laadunvarmistusta. Sarja käynnistyi kolmannen vuoden perustutkinto-opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä. Vuodesta 2006 alkaen vastaajina ovat olleet myös toisen ja viidennen vuoden opiskelijat. Kyselyt sisältävät vuosittain toistuvia sekä vaihtuvia ajankohtaisia osioita. Syyslukukauden alussa kerättävissä toisen vuoden opiskelijoiden kyselyissä selvitetään opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoon, opintojen käynnistymistä sekä näitä prosesseja tukeneita tai haitanneita tekijöitä. Keväisin koottavat kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoiden kyselyt keskittyvät aihepiireiltään opintojen sujuvuuteen, työssäkäyntiin, opintojen päättymiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Internet-kyselyiden toteuttamisesta vastaa Tampereen yliopiston opiskelijapalvelut. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuosilta 2004-2015.