Suomenruotsalainen barometri

Kuvaus

Suomenruotsalainen barometri tarkastelee mielipiteitä, tapoja, asenteita ja kehityssuuntia suomenruotsalaisen väestön keskuudessa. Kysely kerättiin ensimmäisen kerran keväällä 2002. Toinen kyselykierros tehtiin jo syksyllä 2002 ja sen jälkeen kysely on toistettu vuosittain. Kysely on suunnattu Suomen ruotsinkieliselle väestölle, asuinpaikasta riippumatta. Kysely kattaa myös Ahvenanmaan. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuosilta 2002-2009.