Päihdetapauslaskennat

Kuvaus

Päihdetapauslaskennoissa kerätään tietoja päihteisiin liittyvästä asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Tiedonkeruu toteutetaan neljän vuoden välein lokakuun toisena tiistaina. Laskentoja on tehty vuodesta 1987 lähtien ja Tietoarkistoon niitä on arkistoitu vuodesta 2003 lähtien. Kyselylomakkeessa tiedustellaan muun muassa asiakkaan päihteiden käyttöä, palveluiden käytön syitä ja asiakkaan laskentapäivänä saamia sosiaali- ja terveyspalveluita. Aineistojen keräämisestä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.