Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä

Kuvaus

Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä -sarja tutkii venäläisten työikäisten ihmisten työelämää, hyvinvointia, yhteiskunnallisia asenteita ja toimintaa. Sarjan aineistot on kerätty vuosina 1990, 1998, 2006 ja 2015. Lisäksi sarjaan kuuluu kokoelma-aineisto. Monet kysymykset ovat pysyneet suurin piirtein samoina, joskin sarjan ensimmäiset aineistot eroavat jonkin verran myöhemmistä. Kohdejoukkona sarjassa on yli 18-vuotiaat venäläiset.