Seurakuntien työntekijäkyselyt

Kuvaus

Seurakuntien työntekijäkyselyt tarkastelevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden arvoja ja asenteita sekä mielipiteitä kirkon toiminnasta. Eri vuosina vaihdelleita teemoja ovat olleet muun muassa seurakunnan toimintamuodot ja -kulttuuri, kirkolliset toimitukset ja työntekijöiden uskonnollisuus. Kyselyissä on käsitelty myös tasa-arvoa, ilmastonmuutosta ja muita ajankohtaisia kysymyksiä. Aineiston keräämisestä vastaa Kirkon tutkimuskeskus. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistoja vuodesta 2002.