Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020

Kuvaus

Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto -sarja sisältää ensisijaisesti Suomen korkeakoulukirjastojen toimintaa kuvaavat vuositilastot 2002-2020. Yhteistilasto antaa kokonaiskuvan Suomen korkeakoulukirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista. Tilastot perustuvat kansainväliseen kirjastotilastostandardiin ISO 2789.

Aineistot sisältävät tiedot Kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista ja ammattikorkeakoulukirjastoista. Lisäksi tilastoja on muutamasta erikoiskirjastoista joiltakin vuosilta. Kukin kirjasto vastasi omien tietojensa keruusta. Kansalliskirjasto vastasi Suomen tieteellisten kirjastojen tilastotietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tiedonkeruun ohjeistamisesta ja tietojen tarkistuksista. Kansalliskirjasto ylläpiti Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2002-2020 -aikasarjaa verkossa vuoteen 2021 asti.