Yhteystiedot

Ota yhteyttä tietoarkiston asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse kaikissa Aila-palveluportaalin tutkimusaineistoja ja aineistojen käyttölupia koskevissa kysymyksissä. Palveluportaalin toimintaa koskevissa teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit myös antaa Ailaan liittyvää palautetta asiakaspalvelulle ja tekniselle tuelle.

Asiakaspalvelu

sähköposti: asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi
puhelin: +358 29 452 0411

Tekninen tuki

sähköposti: tuki.fsd@tuni.fi

Muut yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston muut yhteystiedot näet tietoarkiston pääsivustolta. Huomioithan, että käyttämällä asiakaspalvelun tai teknisen tuen yleisiä yhteystietoja saat nopeimmin palvelua myös yksittäisten työntekijöiden loma-aikoina.