UKK – usein kysytyt kysymykset

Aineistojen käytön yleiset periaatteet

Mitä aineistojen lataaminen ja jatkokäyttö maksavat?

Ei mitään. Peruspalvelumme ovat maksuttomia. Peruspalveluja ovat aineistojen toimitus sähköisessä muodossa, aineistoihin liittyvä tietopalvelu ja aineistojen arkistointi.

Millaisia ehtoja aineistojen käytölle on?

Aineistoilla on erilaisia käyttöehtoja. Osa aineistoista on vapaasti käytettävissä. Suurin osa aineistoista on saatavissa opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen, ja osa vain tutkimukseen. Joitakin aineistoja voi saada käyttöönsä vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla. Lupaa haetaan Ailan kautta.

Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus tarkoittaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja.

Mitä aineistoja opiskelijat voivat käyttää?

Opiskelijat voivat ladata suurinta osaa aineistoistamme Ailassa. Opiskelijoille toimitetaan aineistoja mm. graduihin ja erilaisiin seminaari- ja harjoitustöihin. Opiskeluun saa ladata vain aineistoja, joiden saatavuustiedot ovat aineistokuvauksessa joko "vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (A)" tai "tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (B)". Gradukäyttöön voi ladata myös ryhmään "vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (C)" kuuluvia aineistoja. Ailan luettelossa aineistoja voi järjestää myös saatavuuden mukaan.

Miten saan aineiston käyttööni?

Voit käyttöehtojen mukaisesti ladata haluamasi aineiston Ailassa. Yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat voivat kirjautua Ailan käyttäjiksi omilla käyttäjätunnuksillaan. Muut asiakkaat hakevat Ailan käyttäjätunnusta Tietoarkiston asiakaspalvelusta. Osa aineistoista on ladattavissa myös ilman rekisteröitymistä. Aineistojen käyttö- ja latausohjeet.

Kuinka nopeasti aineistot saa?

Rekisteröidyt Ailan käyttäjät voivat ladata aineistot välittömästi. Jos aineiston jatkokäyttö edellyttää alkuperäisen tutkijan lupaa, aineiston saaminen voi kestää kauemmin.

Kauanko saan käyttää lataamaani aineistoa?

Aineiston käyttöaika määrittyy käyttötarkoituksesta, jonka käyttäjä ilmoittaa ennen aineiston lataamista. Käyttöehtojen mukaisesti aineisto tulee tuhota käyttötarkoituksen päätyttyä. Jos alkuperäisen käyttötarkoituksen päätyttyä haluat tehdä samalla aineistolla jotain muuta (esimerkiksi uuden tutkimuksen), on täytettävä uusi käyttölupahakemus.

Aila ilmoitti, että luvanvaraisen aineiston latausoikeuteni on päättynyt. Voinko saada lisää latausaikaa?

Voit saada, jos aineiston käyttötarkoitus on sama. Aineiston käyttöaika ja -lupa ovat käyttötarkoituskohtaisia. Latausoikeus on voimassa kaksi viikkoa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisää latausaikaa. Jos käyttötarkoitus on muuttunut, on haettava uutta lupaa.

Saanko antaa Ailasta lataamani aineiston muiden käyttöön?

Et saa. Aineiston käyttöoikeus on aina henkilökohtainen ja aineiston lataaja on vastuussa lataamansa aineiston käytöstä. Jokaisen aineiston käyttäjän tulee itse kirjautua Tietoarkiston asiakkaaksi, sitoutua käyttöehtoihin ja vasta sitten ladata aineisto omaan käyttöönsä.

Opettajat voivat ladata aineistoja opetuskäyttöön. Jos opettaja käyttää vain osia/otteita aineistoista analyysiharjoituksissa, ne voi antaa opiskelijoille sähköisinä tai paperilla. Jos opettaja opettaa niin, että opiskelija käyttää koko tutkimusdataa, pitää jokaisen opiskelijan kirjautua Ailan käyttäjäksi ja ladata aineisto omatoimisesti. On tärkeää, että opetukseen sisällytetään aineistojen käyttöehtojen tarkastelua.

Saako teiltä myös ulkomaisten tietoarkistojen aineistoja?

Ei. Ailasta voi ladata Tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja. Yhteistyösopimusten kautta suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä on runsaasti tutkimusaineistoja ympäri maailmaa. Aineistojen tilauskäytännöt vaihtelevat eri maiden data-arkistoissa. Perussääntönä on, että asiakas rekisteröityy suoraan niiden omiin palveluihin. CESSDAn sivuston eurooppalainen yhteisluettelo ei sisällä kaikkien arkistojen kaikkia aineistoja, joten maakohtaisia datoja kannattaa hakea myös kunkin maan data-arkiston omasta luettelosta. Eurooppalaisten arkistojen yhteisluettelo. Eurooppalaiset data-arkistot.

Rekisteröityminen ja aineiston lataaminen

Miten rekisteröidyn asiakkaaksi?

Aila tukeutuu Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiseen Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmään. Jos kotiorganisaatiosi on Haka-luottamusverkoston jäsen, voit kirjautua Ailaan omilla käyttäjätunnuksillasi. Rekisteröityminen hyväksytään välittömästi, ja pääset heti lataamaan aineistoja käyttöehtojen mukaisesti.

Jos sinulla ei Haka-tunnuksia, voit hakea käyttäjätunnusta Ailassa. Ensisijaisesti näitä tunnuksia myönnetään ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille ja tutkijoille sekä Haka-luottamusverkostoon kuulumattomien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden jäsenille. Rekisteröitymislomakkeessa kerrot, mihin tarvitset Ailan aineistoja. Asiakaspalvelu käsittelee rekisteröitymisen noin viikon sisällä. Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse, jos rekisteröityminen on hyväksytty.

Sain tunnukset, mutta en pääse kirjautumissivulle! Näytölle tulee ilmoitus: "Page cannot be displayed.” Mikä neuvoksi?

Yritä kirjautua sivulle käyttäen eri verkkoselainta (esim. Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 11 tai Microsoft Edge).

Jos kirjautuminen ei toisellakaan verkkoselaimella onnistu, voi ongelma johtua verkkoasi koskevista liikennöintirajoitteista. Yritä kirjautua toisesta verkosta (esim. kotoasi jos ongelma ilmeni työpaikallasi).

Voiko Ailasta ladata useita aineistoja kerralla?

Ailassa voi ladata käyttöönsä vain yhden aineiston kerrallaan, koska aineistojen käyttöoikeudet vaihtelevat. Mikään ei estä lataamasta useampaa aineistoa peräkkäin. Ks. myös latausohjeet .

Latasin Ailasta aineiston, mutta nyt en löydä sitä koneeltani. Voinko ladata aineiston uudestaan?

Tarkista ensin, onko tiedosto tietokoneesi oletuslatauskansiossa. Esimerkiksi Windowsissa internetistä ladatut tiedostot tallentuvat automaattisesti Lataukset (Downloads)-kansioon. Latauskansion sijainnin voi vaihtaa selaimen asetuksista.

Missä tiedostomuodossa aineistot toimitetaan?

Oletusarvoisesti kvantitatiiviset datatiedostot ovat ladattavissa SPSS Portable -muodossa. Kvantitatiivisia tutkimusaineistoja voidaan tietyin rajoituksin toimittaa myös muiden ohjelmistojen formaateissa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (ks. lista tukemistamme tiedostomuodoista ). Valtaosa kvalitatiivisista tutkimusaineistoista on tekstitiedostoja (esim. odt, txt, pdf). Suurimmasta osasta tekstiaineistoja tuotetaan myös erillinen html-selausversio. Koodikirja ja aineisto-opas ovat PDF-tiedostoja. Aineisto toimitetaan pakattuna zip-tiedostona.

Milloin on kyse uudesta ja milloin samasta käyttötarkoituksesta? Minkä tasoiset käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät uutta hakemusta?

Kun käyttötarkoitus muuttuu selkeästi, on kyse uudesta käyttötarkoituksesta, esim. jos olet tilannut aineiston aiemmin kandidaatintutkielmaan ja haluaisit käyttää sitä myös pro graduun, tai opetukseen ja haluaisit nyt käyttää sitä tutkimukseen tai jos aiot käyttää aineistoa eri opetuskursseilla tai tutkimushankkeissa. Jos käytät tilaamiasi aineistoja edelleen samaan opinnäytetyöhösi ja vain hieman eri tutkimuskysymykseen, ei uutta käyttölupaa tarvitse hakea.

Voiko käyttölupahakemuksen täyttää ruotsiksi?

Kyllä voi. Meillä on myös joitakin aineistoja, joissa data on ruotsinkielinen. Itse lomake on kuitenkin suomen- tai englanninkielinen.

Voinko tilata osa-aineistoja, esimerkiksi vain tiettyjä muuttujia?

Valitettavasti meillä ei ole resursseja tällaiseen palveluun. Toimitamme aineistot aina kaikkine muuttujineen ja havaintoineen.

Mikä on koodikirja?

Koodikirja on kvantitatiivisiin aineistoihin liittyvä dokumentti, joka sisältää tutkimusaineiston yleiskuvailun, muuttujien kuvailun ja suorat jakaumat sekä aineistonkeruussa käytetyn kyselylomakkeen (jos olemassa). Tietoarkiston tuottamat koodikirjat ovat PDF-tiedostoja.

Mikä on aineisto-opas?

Aineisto-opas on kvalitatiivisiin aineistoihin kuuluva dokumentti, joka sisältää tutkimusaineiston kuvailun sekä aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esim. haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet ja/tai tutkimuskutsut. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.

Mitä ovat perävaunulomakkeet?

Perävaunulomakkeeksi kutsutaan käyntikyselyn yhteydessä vastaajalle jätettyä kyselylomaketta, jonka vastaaja täyttää itse ja palauttaa tutkijalle yleensä postitse.

Mitä tarkoittaa joidenkin aineistojen kuvailussa mainittu embargo?

Embargo tarkoittaa, että aineisto on joko kokonaan tai osittain käyttökiellossa johonkin tiettyyn ajankohtaan asti. Koko aineisto voi olla käyttökiellossa esimerkiksi siksi, että alkuperäinen tutkija ei ole vielä julkaissut tutkimustaan. Kuvailussa on yleensä mainittu embargon laajuus ja päättymisajankohta.

Tiedostojen avaaminen

Sain aineiston zip-tiedostona, mikä se on ja miten se avataan?

Ailasta ladatut aineistot ovat zip-pakattuja. Zip-tiedosto (*.zip) sisältää useampia tiedostoja. Tallenna zip-tiedosto ensin oman koneesi kiintolevylle (esim. C- tai D-levylle) tai muistitikulle. Sen jälkeen paketti pitää purkaa tietokoneen tallennusmedialle. Esimerkiksi Windows tai Mac OS osaavat näyttää ja purkaa zip-tiedostot. Vaihtoehtoisesti voit käyttää purkamiseen erillistä ohjelmaa (esim. WinZip, 7-zip, iZip). Jos lataat aineistoja Ailasta joltain muulta kuin omalta koneeltasi, sinun on varmistuttava ettei esimerkiksi tietokoneen 'ladatut tiedostot'-kansioon jää kopiota lataamastasi aineistosta. Erilaisten tiedostojen avaamisohjeita on alla.

Miten SPSS portable -tiedosto avataan?

SPSS-ohjelmassa portable-tiedoston saa avaamista varten näkyviin valitsemalla pudotusvalikosta File -> Open -> Data ja valitsemalla kohdasta 'Files of type' tiedostomuodoksi SPSS portable (*.por). Ohjeet portable-tiedoston avaamiseksi R:llä .

Miksi verkossa olevat aineistoon liittyvät pdf-tiedostot eivät aukea?

PDF-muotoiset lomakkeet ja koodikirjat aukeavat yleensä selainikkunaan tai erilliseen ohjelmaikkunaan. Jos näin ei käy, klikkaa lomakkeen tai koodikirjan linkkiä hiiren kakkosnäppäimellä (yleensä oikeanpuoleinen), valitse "Tallenna nimellä (Save Target As)", tallenna tiedosto kiintolevylle ja avaa se sieltä PDF-lukijaan kuten Adobe Acrobat Reader -ohjelmaan. Reader-ohjelman voi asentaa ilmaiseksi. Aiheesta enemmän.

Aineistoihin viittaaminen

Aineiston mukana tuli malliviittaustieto. Mihin sitä tarvitaan?

Data-aineistoon pitää viitata tekstissä, taulukoissa ja lähdeluettelossa ihan niin kuin muihinkin lähteisiin. Helpottaakseemme viittaamista toimitamme aineiston mukana aina myös malliviittaustiedon. Viittaustieto löytyy myös aineistoluettelosivuiltamme aineiston kuvailusta sekä aineiston koodikirjasta ja aineisto-oppaasta.

Miten aineistoihin viitataan julkaisuissa?

Viite merkitään lähdeluetteloon sellaisenaan, jos mahdollista. Viitettä voi muokata kustantajien ja julkaisujen käytäntöjen mukaiseksi. Tekstissä tai taulukoiden yhteydessä sovelletaan tieteenalan tai kustantajan antamia ohjeita. Ohjeita ja esimerkkejä.

Aineistojen hakeminen

Miten löydän tarvitsemani aineiston?

Paras tapa etsiä aineistoja on käyttää Ailan hakutyökaluja . Ailassa voit kohdistaa haun esimerkiksi aineistoihin, tekijöihin, muuttujiin/kysymyksiin ja julkaisuihin. Haun voi rajata tiettyihin kenttiin tai kohdistaa kaikkiin kenttiin (vapaatekstihaku). Haku voidaan myös kohdistaa aineiston tyypin, sallitun käyttötarkoituksen tai kielen perusteella. Hakuvinkkejä.

Miten saan tietoa uusimmista aineistoista?

Ailan aineistoluettelo on oletusarvoisesti järjestetty aineistojen julkaisupäivämäärän mukaan uusimmasta vanhimpaan. Tietoa toiminnastamme ja uusista aineistosta saat myös liittymällä sähköpostilistallemme.

Katso lisää UKK – usein kysyttyjä kysymyksiä