Julkaistu 22.12.2015

Muutoksia Ailan käyttäjäprofiileihin

Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän tapa esittää käyttäjien nimitiedot muuttuu 4.1.2016. Muutos vaikuttaa myös Ailaan. Muutosta seuraa ylimenokausi, jonka aikana uudistetut nimitiedot otetaan käyttöön.

Muutos on tekninen eikä edellytä toimenpiteitä Ailan käyttäjiltä. Ylimenokaudella kirjautuvaa käyttäjää saatetaan kuitenkin pyytää tarkistamaan tietonsa. Kenttien ”Etunimi” ja ”Sukunimi” sisältö saattaa näkyä väärin. Tästä ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Nimitiedot korjautuvat kun ylimenokausi päättyy.

Lisätietoja tuki.fsd@uta.fi