Julkaistu 18.10.2016

Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarin esitykset nyt verkossa!

Tietoarkisto järjesti maksuttoman Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarin Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa 15. syyskuuta. Seminaari oli suunnattu sekä opiskelijoille, tutkijoille, metodiopettajille että muillekin tutkimusaineistojen kanssa työskenteleville.

Iltapäivän aikana esiteltiin käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein Aila-palveluportaalia ja siellä olevia aineistoja sekä Tietoarkiston tietopalvelua ja ulkomaisten data-arkistojen varantoja.

Tietoarkistolaisten lisäksi aineistojen arkistoinnista ja jatkokäytöstä kertoivat tutkija Outi Jolanki Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä ja yliopistonlehtori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Tietoarkisto jakoi seminaarin yhteydessä myös Aineistopalkinnon ja Aineistonhallinnan kunniamaininnan.

Lisätietoa: