Julkaistu 3.12.2020

Tietoarkiston datatiedostojen A-käyttöehto vaihtuu CC BY 4.0 -lisenssiksi 10.12.2020

Jotta Tietoarkiston (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä olevien datojen käyttö olisi entistä sujuvampaa ja vastaisi paremmin tutkimusaineistojen avoimuuden linjauksia, muutamme A-käyttöehdon Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssiksi. Muutos viedään Ailaan torstaina 10.12.2020. Lisenssin mukaisesti aineisto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja vastaa näin ollen arkistointisopimuksen mukaista käyttöoikeutta. Lataamalla aineiston Ailasta asiakas sitoutuu noudattamaan lisenssiehtoja. Aineistojen käyttäjiltä vaaditaan edelleen viittaamista alkuperäiseen aineistoon ja aineiston lataajalle annetaan malliviittaus aineistosta.

Mikä muuttuu A-aineistojen käytössä:

  • Latauksen yhteydessä asiakkaalta ei enää kysytä sähköpostiosoitetta eikä käyttötarkoitusta
  • Lataamalla aineiston Ailasta asiakas sitoutuu noudattamaan CC BY 4.0 -lisenssiehtoja
  • Asiakas ei enää sitoudu aineistojen yleisiin käyttöehtoihin
  • Lisenssitieto sisältyy datatiedostoihin
  • Mahdollistaa menetelmäopettajille pysyvien metodiopetusresurssien luomisen
  • Mahdollistaa erityyppisten sovellusten tuottamisen

Muutos koskee osaa aineistovarannostamme. CC BY 4.0 -lisensoituja datoja on saatavissa Ailasta tällä hetkellä 92. Tietoarkiston tavoitteena on lisätä avointen aineistojen tarjontaa kansalaisten, hallinnon ja yritysten käyttöön. Suurin osa aineistoista on saatavissa palveluun rekisteröitymällä ja kirjautumalla (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (1174), ja osa (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (234). Joitakin aineistoja, voi saada käyttöönsä (D) vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla (73).

Kaikki aineistokuvailumme ovat olleet jo pitkään CC BY 4.0-lisensoituja. Varsinaisia datatiedostoja säätelevät aineiston luovuttajan ja Tietoarkiston välisen arkistointisopimuksen ehdot aineiston arkistoinnista ja jatkokäyttöön toimittamisesta.