FSD1016 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1990

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

Euroopan yhteisö, eduskuntavaalit, joukkoviestimet, jäsenyys, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, rantojensuojelu, vaalit, ympäristönsuojelu, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Aineiston muuttujat kuvaavat mm. väestön huolenaiheita, kiinnostuneisuutta politiikasta, vastaajien sijoittumista vasemmisto - oikeisto -ulottuvuudelle sekä äänestämistä eduskuntavaaleissa ja vuoden 1988 kunnallisvaaleissa. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mikä on puheenjohtajan merkitys puolueen kannatukselle ja kartoitettiin heidän suhtautumistaan puolueiden toimintaan ja tyytyväisyyttä hallitukseen. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien ja poliitikkojen sekä puolueiden ominaisuuksia. Lisäksi vastaajille lueteltiin useita politiikkaan, puolueisiin ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä väitteitä ja pyydettiin arvioimaan niitä. Vastaajilta kysyttiin myös osallistumisesta luonnonsuojelutoimintaan sekä mielipiteitä rantojensuojeluohjelmasta sekä sähköntuotannon lisäämisestä. Lisäksi kysyttiin mielipidettä verouudistuksesta ja Suomen mahdollisesta EY-jäsenhakemuksesta. Lopuksi kysyttiin vielä miten kiinnostunut vastaaja on erityyppisistä tv-ohjelmista, kuinka monena päivänä viikossa hän seuraa erilaisia joukkotiedotusvälineitä, montaako sanomalehteä hän seuraa säännöllisesti ja kuinka mielellään hän seuraa eri tiedotusvälineitä. Taustamuuttujina olivat näytteen sosiaalista rakennetta kuvaavat muuttujat sekä haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.