FSD1017 Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Allardt, Erik (Helsingin yliopisto)
  • Helsingin yliopisto. Vertailevan sosiologian tutkimusryhmä

Asiasanat

elinolot, elintaso, elämänlaatu, hyvinvointi, hyvä elämä, ihmissuhteet, onnellisuus, poliittinen osallistuminen, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, vieraantuminen

Sisällön kuvaus

Tutkimus kuvaa elintasoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä analysoi hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä, itsensä toteuttamisen, vieraantumisen ja onnellisuuden sekä tyytymättömyyden kokemuksia. Vastaajilta kysyttiin mm. tuloihin, omaisuuteen, asumiseen, työhön, työllisyyteen, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon, koulutukseen ja terveyteen liittyviä asioita. Tutkimuksessa selvitettiin myös eri sukupolvien (omien vanhempien sekä isoisien ja puolison isän) sosiaalista asemaa ja koulutusta. Haastateltaville esitettiin kysymyksiä ystävistä, niiden määrästä, sukupuolesta, iästä, ammatista, ystävyyssuhteiden kestosta ja intensiteetistä. Lisäksi tiedusteltiin perhe-, sukulaisuus- ja naapuruussuhteita sekä sitä miten kauan haastateltavat olivat asuneet asuinpaikkakunnallaan . Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän harrastuksiaan, vapaa-ajanviettotapojaan, poliittista aktiivisuuttaan sekä heidän lapsuutensa aikaisia olosuhteita.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.