FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: ehdokkaat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

demokratia, edustuksellinen demokratia, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallispolitiikka, kunnanvaltuustot, kunnat, kuntavaalit, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, puolueet, tiedonvälitys, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Tässä tutkimuksessa vertailtiin kunnallisvaalien 1996 ehdokkaita vaalien valitsijoihin, puoluejäseniin ja valtuutettuihin. Suuri osa kysymyksistä suunnattiin sekä puolueiden että valitsijayhdistysten ehdokkaille, mutta yksi kysymyssarja sitoutumattomien roolista ja suhteesta puolueisiin oli suunnattu vain valitsijayhdistysten ehdokkaille. Kunnallisvaaliehdokkaita pyydettiin kertomaan, olivatko he olleet aiemmin kunnallisvaaliehdokkaina ja olivatko he tulleet valituiksi. Aineisto sisältää myös ehdokkaiden mielipiteitä tiedotusvälineiden roolista vaalikampanjan aikana ja tietoja siitä, millä tavalla ehdokkaat ovat hankkineet tietoja kuntalaismielipiteestä. Ehdokkailta kysyttiin myös puoluejäsenyyttä sekä mahdollisia luottamustehtäviä. Lisäksi heille esitettiin kunnallispolitiikkaan ja politiikkaan yleensä liittyviä väitteitä. Ehdokkaiden mielipiteitä tiedusteltiin kunnallis- ja europarlamenttivaalien yhtäaikaisesta järjestämisestä, kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työn arvostuksesta ja kunnallisdemokratiasta. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.