FSD1083 EVAn kansallinen asennetutkimus 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, asenteet, hyvinvointivaltio, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, lama, poliittinen integraatio, poliittinen kulttuuri, poliittiset johtajat, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, talouskasvu, tulevaisuudenodotukset, ympäristökysymykset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Tutkimuksella oli neljä painopistealuetta: 1. Poliittisen (yhteiskunnallisen) kulttuurin tila 2. Suomalaisen identiteetin muuttuminen 3. Taloudellisen kasvun ja laman suhde 4. Suhtautuminen tulevaisuuteen. Tutkimus painottui muutamaan keskeiseen asiaan, jotka liittyivät ajankohdan uhkiin ja mahdollisuuksiin. Kyselyajankohdan voimakkaana taustailmapiirinä oli taloudellinen lama erilaisine vaikutuksineen. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän näkemyksiä tulevaisuudenodotuksista, taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa ja nykyisyydessä, tulevaisuuteen vaikuttavista uhkatekijöistä kuten Venäjän tilanteesta, ympäristöongelmista ja taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi kysyttiin kansainvälistymiseen, Euroopan integraatioon, Suomen asemaan, taloudelliseen tilanteeseen ja lamaan liittyviä asenteita kuten hyvinvointiin, ammattiyhdistysliikkeeseen, yrittämiseen, sosiaaliturvaan, poliittiseen toimintaan ja ympäristökysymyksiin liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin myös poliittiseen päätöksentekoon liittyviä arvoja, poliittisten johtajien ja yritysjohtajien ominaisuuksia, Suomen ja Euroopan kehityskulkuja, taloudellisen kasvun merkitystä yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvoinnille ja suomalaisen identiteetin perusteita. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.