FSD1087 EVAn kansallinen asennetutkimus 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, asenteet, hyvinvointi, julkinen talous, koulutus, markkinatalous, poliittinen kulttuuri, puolueet, siirtolaiset, sosiaaliset ristiriidat, tulevaisuudenodotukset, ulkomaalaiset, yhteiskunnalliset liikkeet, ympäristökysymykset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, kansalaisliikkeisiin, poliittisiin puolueisiin, ulkomaalaisiin ja siirtolaisiin, koulutusjärjestelmän kehittämiseen, ympäristökysymyksiin, markkinatalouden uusiin ilmiöihin sekä Euroopan integraatioon. Lisäksi heiltä kysyttiin hyvinvointiajattelusta ja prioriteeteista julkisen talouden kehittämisessä. Lopuksi selvitettiin kansalaisten tulevaisuudenuskoa. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, jolla asuu, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puoluekanta ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.