FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

identiteetti, julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, kuntaliitokset, maakunnat, poliittiset asenteet, työllistäminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntari 1997 kartoitti kuntalaisten käsityksiä kunnallishallinnon ja talouden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimuksessa tiedusteltiin mm., mitä maakuntia vastaajat pitivät vetovoimaisina toimeentulon ja työllisyyden kannalta sekä matkailullisesti, mitkä niistä selviytyvät tulevaisuudessa menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa, mitkä ovat yrittäjäystävällisiä ja missä ponnistellaan maakunnan tulevaisuuden puolesta. Suhtautumista kuntaliitoksiin selvitettiin usean eri kysymyksen avulla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntien sopivaa määrää sekä valitsemaan kuntaliitosten puolesta ja niitä vastaan puhuvia perusteluita.

Kuntalaisia pyydettiin myös nimeämään tekijöitä, jotka olivat heidän kuntansa identiteetin perustana haastatteluhetkellä sekä tekijöitä, joihin identiteetin tulisi perustua vastaisuudessa. Vielä kysyttiin vastaajien käsitystä kunnan vastuusta työllistämistoimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Heiltä tiedusteltiin myös kunnan tehtäviin ehdottomasti kuuluvia palveluita sekä missä palveluissa kansalaisjärjestöt voisivat toimia aktiivisemmin ja työllistää enemmän. Toisaalta taas haluttiin tietää, mitkä tehtävät kuntalaisten mielestä voitaisiin jättää muiden tahojen hoidettavaksi tai kuntalaisten omatoimisuuden varaan.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, ammattiryhmä, entinen ammatti (jos vastaaja on eläkeläinen), onko vastaaja talouden päähenkilö (eniten ansaitseva), päähenkilön ammatti ja eläkeläisen entinen ammatti, osallistuminen työelämään, paikkakuntatyyppi sekä puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.