FSD1120 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanvaltuutetut, kunnat, poliittiset asenteet, taloudellinen sääntely, työllistäminen, vallanjako

Sisällön kuvaus

Kuntalaisilta tiedusteltiin kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta usean eri kysymyksen avulla. Samoin kysyttiin vastaajan käsitystä kunnan hallinnon ja palveluiden riittävyydestä, puutteellisuudesta tai liiallisuudesta. Lisäksi kartoitettiin suhtautumista kunnan vastuuseen työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Kuntalaisten mielestä soveliaita säästökohteita tiedusteltiin myös.

Kyselyssä selvitettiin myös ominaisuuksia, joita kuntalaiset mielellään näkisivät omassa valtuutetussaan. Vielä tutkittiin, millainen kuva kuntalaisilla on suomalaisista kunnista ja mm. kunnanhallinnosta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Kunnallisalan ilmapuntarin kysymyksiä uudistettiin vuoden 1996 kyselyssä sarjan edellisiin tutkimuksiin verrattuna tavallista enemmän.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, kotitalouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, vastaajan ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni sekä onko vastaaja itse kunnan palveluksessa vai ei.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.