FSD1124 Kehitysyhteistyön vaikuttajatutkimus 1994

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

Yhdistyneet kansakunnat, avustustoiminta, katastrofiapu, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, kehitysyhteistyö, kirkon ulkomaanapu, nälänhätä

Sisällön kuvaus

Kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomen eri vaikuttajasektoreilla työskentelevien arvioita ja käsityksiä kehitysyhteistyöstä. Kohderyhmänä oli poliittisia päättäjiä, valtion- ja kunnallishallinnon vaikuttajia, tiedotusvälineiden ammattilaisia, etu- ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita sekä tutkijoita. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä Suomen kehitysavun riittävyydestä ja kehitysyhteistyön eri painopistealueiden tärkeydestä. Lisäksi esitettiin Suomen kehitystyhteistyötä koskevia väittämiä, joiden vastaavuutta vastaajan omaan mielipiteeseen pyydettiin arvioimaan. Kysymyksiä oli myös annetun kehitysavun perille menosta. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus ja koulutusala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.