FSD1129 Sosiaalibarometri 1994

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

hyvinvointi, peruspalvelut, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, säästäminen, toimeentuloturva, uudistukset

Sisällön kuvaus

Sosiaalibarometri tarjoaa yleiskuvan sosiaalipalvelujen tilanteesta haastatteluaikana. Kyselyyn vastanneista valtaosa on kuntiensa sosiaalijohtajia. Vastaajilta pyydettiin arviota kunnan talousarvion loppusumman muutoksesta vuodesta 1993 vuoteen 1994, sosiaalitoimen bruttomenoista vuonna 1993 sekä budjetista vuonna 1994. Vastaajilta kysyttiin sosiaalitoimessa tapahtuneista henkilöstömäärän muutoksista sekä mahdollisuudesta turvata tarvittavat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla. Vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana eri asiakasryhmien sosiaalipalveluista niiden tarpeeseen nähden. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan onko tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja -etuuksien määrästä tingitty ja onko eri väestö tai asiakasryhmien hyvinvointi tai sosiaalinen turvallisuus heikentynyt säästötoimien vuoksi.

Vastaajilta kysyttiin, mitkä olivat merkittävimpiä muutoksia kunnan sosiaalitoimessa 1993 sekä mitkä ovat kunnan tärkeimmät tehtävät sosiaalitoimen ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä v. 1994. Kyselyllä kartoitettiin myös, mitä tehostuksia ja uudistuksia kunnat ovat käyttäneet sosiaalipalvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi, onko sosiaalitoimia yhdistetty toisiin hallintokuntiin ja onko sosiaalitoimissa tehty organisaatioiden sisäisiä järjestelyjä. Vastaajilta kysyttiin myös onko kunnassa keskusteltu, mitkä sosiaaliset peruspalvelut tulisi järjestää sekä onko ostopalvelusopimuksissa sekä sosiaalitoimen palvelumaksuissa tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia. Heiltä kysyttiin myös mielipidettä perustoimeentuloturvasta ja toimeentulotuesta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin millainen on suhde kunnan johtoon sekä mitkä ovat tunnelmat koskien sosiaalitoimen muutostilannetta ja alkanutta vuotta. Aineistossa on taustamuuttujana lääni.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.