FSD1150 Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kuntahenkilöstö

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

henkilöstöjohtaminen, kunnallishallinto, kunnanjohtajat, kunnat, vaikuttaminen, vallanjako, valta

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntari 1999 kartoitti kuntahenkilöstön näkemyksiä kunnallishallinnosta. Vastaajilta kysyttiin johtamisen osaamisalueiden ja kunnanjohtajilta vaadittavien ominaisuuksien merkitystä kunnassa. Seuraavaksi tiedusteltiin millaiset ominaisuudet sopisivat kuvaamaan oman kunnan kunnanjohtajaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntansa johtamisjärjestelmää. Vastaajilta kysyttiin myös missä määrin eri tahoilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa, parasta kunnan johtamismallia tulevaisuudessa ja sitä, kuka johtaa vastaajan mielestä tosiasiallisesti kuntaa. Seuraavaksi tiedusteltiin, mitä vaikutusta sillä olisi, jos kunnallishallinnossa siirryttäisiin ns. pormestarimalliin. Tämän jälkeen kysyttiin, miten eri hallintosektoreilla on onnistuttu kunnallisessa johtamisessa. Lopuksi tiedusteltiin henkilöstöjohtamista, yhteistyötä ja vaikuttamista koskevia käsityksiä.

Taustamuuttujia olivat kuuluminen erilaisiin järjestöihin ja puolueisiin, kunnan asukasmäärä, työantajatyyppi, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee, vastaajan sukupuoli ja puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.