FSD1188 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, taloudellinen sääntely, tulosvastuu, tulot, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Vuoden 1993 Kunnallisalan ilmapuntarissa tiedusteltiin kuntalaisten suhtautumista erilaisiin kuntatalouden kohentamistoimiin. Heiltä kysyttiin miten tehokkaina ja miten hyväksyttävinä talouden kohentamiskeinoina he pitävät veroäyrin korottamista, lainanottoa, palvelujen karsimista ja niiden yksityistämistä, palvelumaksuja, omaisuuden myyntiä, investointien karsimista, kuntaliitoksia, kuntien välistä yhteistyötä, henkilöstön vähentämistä ja lomauttamista, palkkojen alentamista, luottamushenkilöorganisaation karsimista, tulosvastuun soveltamista kuntien virastoissa ja laitoksissa, valtion kuntiin kohdistaman valvonnan lisäämistä ja vähentämistä sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä olisivat soveliaita menojen karsintakohteita.

Lisäksi kartoitettiin kuntalaisten asenteita, jotka koskivat mm. kunnan ja kaupunginjohtajien ja johtavien virkamiesten virkojen määräaikaisuutta, vaalitapaa, kuntaliitoksia, kunnallisia palveluita tarjoavien laitosten liikelaitostamista, kunnan työntekijöiden työtehoa, kunnallista itsehallintoa, Euroopan unioniin liittymisen vaikutusta kotikuntaan, ulkomaalaisia ja pakolaisia. Haastatelluilta kysyttiin myös heidän puoluekantaansa sekä suhtautumistaan Euroopan unionin jäsenyyteen.

Haastatelluilta kysyttiin vielä, minkä verran heidän perheellään pitäisi olla rahaa käytettävissä tullakseen toimeen asuinkunnassaan juuri ja juuri, kohtuullisesti sekä todella hyvin. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, kotitalouden bruttoansio, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, talouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.