FSD1204 Kaupunkipalvelututkimus 1997

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)
  • Paasikallio, Martti (Efektia)

Asiasanat

arki, asuinympäristö, asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, neuvolat, pakolaiset, päivähoito, rikollisuus, sosiaalipalvelut, terveyskeskukset, turvallisuus, vanhustenhuolto, vapaaehtoistyö

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimuksessa 1997 selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajille esitettiin kysymyksiä asuinalueesta ja erilaisten sosiaalipalvelujen toimivuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää mielipiteitä lastenhoidosta, vanhustenhuollosta ja koulunkäynnistä. Vastaajia pyydettiin kertomaan miten he voisivat auttaa vanhustenhuollossa ja miten he ovat järjestäneet lastenhoidon. Lisäksi selvitettiin tyytyväisyyttä terveyskeskus- ja lääkäripalveluihin. Kysymyksiä oli myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Vastaajilta tiedusteltiin, miten kunnan palvelut tulisi rahoittaa ja mitä mieltä he ovat kunnan asioista tiedottamisesta. Lisäksi tiedusteltiin erilaisista arkielämään liittyvistä asioista kuten kanssakäymisestä naapureiden kanssa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asuinympäristönsä turvallisuutta ja kertomaan mahdollisista muuttoaikeistaan. Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien mielipidettä asuinkunnan pakolaisten määrästä. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, koulutus, asumismuoto, lasten lukumäärä, omistaako auton ja työmatkan pituus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.