FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 1997

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Asiasanat

asenteet, henkinen väkivalta, häirintä, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, sukupuolinen häirintä, väkivalta

Sisällön kuvaus

Erilaisin väitelausein kartoitettiin vastaajien asenteita nuorten lainvastaisiin tekoihin. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä tekijät aiheuttavat ja lisäävät nuorison lainvastaista käyttämistä. Vastaajat arvioivat peruskoulutukselle asetettujen eri tavoitteiden nykyistä toteutumista sekä tavoiteltavaa toteutumista laittamalla ne tärkeysjärjestykseen. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka huolestuttavina he pitävät eri tekijöitä, sosiaalisesta pelosta hasiksen polttamiseen, 15-vuotiaan nuoren tulevaisuuden kannalta.

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heihin kohdistunut opetustyössään tai työnsä vuoksi oppilaiden taholta loukkaavaa käytöstä, seksuaalista häirintää, fyysisen väkivallan uhkaa, fyysistä väkivaltaa tai muuta häirintää. Jos henkistä tai fyysistä väkivaltaa oli esiintynyt tiedusteltiin väkivallan tiheyttä lukuvuoden 1996 - 97 aikana, tekijän sukupuolta, ikää ja luokkatasoa, tapahtuma-aikaa sekä tekijälle tulleita seuraamuksia. Fyysisen väkivallan uhkaa ja fyysistä väkivaltaa kokeneilta kysyttiin lisäksi, uhkasiko tai käyttikö oppilas asetta sekä heijastiko teko oppilaan mielenterveysongelmia.

Taustatietoina olivat vastaajien sukupuoli, ikä, opetusvuodet, opetettava luokka, matka kodista kouluun sekä koulun sijaintilääni ja paikkakunnan tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.