FSD1220 Turun yliopiston opiskelijoiden seurantatutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Mirka (Turun yliopiston ylioppilaskunta)

Asiasanat

Turku, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, koulutus, koulutusohjelmat, odotukset, opiskelijat, oppimistyylit, suunnitelmat, vaikuttavuus, yliopistot

Sisällön kuvaus

Turun yliopiston ulkoisen vaikuttavuuden arviointiprojektia varten tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden rekrytoitumista Turun yliopistoon, opiskelukokemuksia, opiskelu-orientaatioita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Hakeutumista Turun yliopistoon kartoitettiin kysymällä ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, mistä he saivat tietoa yliopiston koulutustarjonnasta ja milloin he tekivät hakupäätöksen tiettyyn koulutusohjelmaan, Lisäksi kysyttiin, kuinka monena vuonna vastaaja on hakenut Turun yliopistoon ja yliopistoihin yleensä. Vastaajat kertoivat myös mihin muihin korkeakouluihin he hakivat vuonna 1998, mistä saivat opiskelupaikkoja ja mihin ilmoittautuivat läsnä- tai poissaoleviksi saman vuoden syksyllä. Seuraavaksi kysyttiin, oliko Turun yliopistosta vastaanotettu opiskelupaikka ensisijainen hakutoive ja missä määrin eri tekijät vaikuttivat Turun yliopiston ja tietyn koulutusohjelman valintaan. Tutkimuksessa kartoitettiin edelleen, millaisia mielikuvia vastaajilla oli hakuvaiheessa Turun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta.

Läsnäoleviksi ilmoittautuneet vastaajat arvioivat Turun yliopistoa opiskelupaikkana. Ensin tiedusteltiin opiskeluun liittyvistä odotuksista ja niiden täyttymisestä, yliopistoympäristöön ja opiskeluun liittyvästä perehdytyksestä sekä käytetyistä opiskelijapalveluista. Lukuisilla väittämillä arvioitiin laitoksen/oppiaineen toimintaa (aihealueina olivat muun muassa opetusmenetelmien monipuolisuus, laitoksen ilmapiiri, henkilökunnan lähestyttävyys) sekä vastaajien opiskelustrategioita (mm. ajankäyttö, suunnitelmallisuus, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen). Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja tutustunut Turun yliopiston ylioppilaskuntaan ja käyttänyt sen palveluita. Kysymyksiä esitettiin myös osallistumisesta ainejärjestötoimintaan ja ko. toiminnan määrästä omalla laitoksella.

Tulevaisuuden suunnitelmia kartoitettiin lopuksi tiedustelemalla, aikooko vastaaja jatkaa nykyisessä koulutusohjelmassa, suunnitteleeko hän koulutusohjelman tai korkeakoulun vaihtamista ja harkitseeko vastaaja korkeakouluopintojen lopettamista. Taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, maakunta, ylioppilastodistuksen arvosanat, tiedekunta, pääaine ja aikaisemmat tutkinnot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.