FSD1278 Alueellinen hyvinvointi: Keski-Suomen kansalaiskysely 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Eronen, Anne (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL))
  • Kinnunen, Petri (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL))

Asiasanat

alueelliset palveluyksiköt, alueellisuus, asuinympäristö, elinolot, hyvinvointi, julkiset palvelut, kansalaisjärjestöt, peruspalvelut, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset verkostot, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa kansalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalveluja koskevista mielipiteistä. Keskeisenä osana on ihmisten suhde omaan elin- ja toimintaympäristöönsä.

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen (perhe, sukulaiset, ystävät, naapurit, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat, kunta, valtio, yksityiset palvelut) merkitystä erilaisissa tukea ja apua vaativissa tilanteissa. Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitettiin esittämällä vastaajalle luettelo erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista, työhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä yksityisten palveluyksiköiden palveluista ja pyytämällä häntä arvioimaan palvelun toimivuutta sekä vielä tarkentamaan, mihin asioihin hän on tyytyväinen ja tyytymätön.

Kansalaistoimintaan liittyen vastaajalta tiedusteltiin, kuuluuko hän joihinkin järjestöihin tai yhdistyksiin sekä minkälaisissa tehtävissä niissä toimii. Lisäksi vastaajaa pyydettiin esittämään arvio ns. kolmannen sektorin merkityksestä harrastus- ja virkistystoiminnalle, toimeentulon turvaamiselle, työllisyyden hoidolle, palvelujen tuottamiselle, vertaistoiminnalle sekä vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamiselle. Vastaajan nykyistä elämäntilannetta kartoitettiin kysymällä vastaajan sekä hänen mahdollisen puolisonsa työmarkkina-asemaa viimeisen vuoden aikana sekä vastaajan ammatillista koulutusta. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan nykyistä terveydentilaansa, ihmissuhteitaan, taloudellista, työllisyys- ja asumistilannettaan, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan sekä hänen vaikutusmahdollisuuksiaan suhteessa omaa elämää koskeviin asioihin. Lopuksi kysyttiin vielä, mitä asioita vastaaja haluaisi pitää ennallaan elämässään ja toisaalta mitä asioita hän haluaisi muuttaa.

Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä luokiteltuna, asumismuoto, kotitalouden koko, oman asuinkunnan sosiaalis-taloudellinen tilanne ja asuinalueen parhaat ja huonoimmat puolet sekä muuttosuunnitelmat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.