FSD1285 Liikuntatutkimus 2001-2002: lapset ja nuoret

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helsingin kaupunki
  • Nuori Suomi
  • Suomen Kuntoliikuntaliitto
  • Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
  • Suomen Olympiakomitea
  • Opetusministeriö
  • Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup)

Asiasanat

harjoittelu, harrastukset, joukkuepelit, kestävyysharjoittelu, lapset (ikäryhmä), liikunta, liikuntapaikat, liikuntatapahtumat, mielipiteet, nuoret, urheilu, urheilujärjestöt, urheilulajit, voimaharjoittelu

Sisällön kuvaus

Liikuntatutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin 13 - 18-vuotiaat lapset ja varhaisnuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa urheiluseuroissa ja yleensä, mitä lajeja he harrastavat sekä miten ja missä yhteyksissä liikkuvat. Tutkimuksessa on selvitetty myös mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta. Alle 12-vuotiaiden tiedot kysyttiin vanhemmilta ja 12 - 18-vuotiaat vastasivat itse heille esitettyihin kysymyksiin.

Ensin vastaajilta kysyttiin, harrastavatko he urheilua urheiluseurassa tai urheiluseuran ulkopuolella. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat harrastavat urheilua tai liikuntaa. Yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita kartoitettiin sen mukaan, harrastaako vastaaja urheilua urheiluseurassa, urheiluseurassa ja seuran ulkopuolella vai vain urheiluseuran ulkopuolella.

Urheiluseurassa harrastavilta vastaajilta tiedusteltiin aluksi, mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelua harrastavilta kysyttiin tarkemmin voimistelun lajia. Yksittäisten lajien kohdalla kysyttiin, missä seurassa ja kuinka usein vastaajat harrastavat mainitsemiaan lajeja. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka monen kuukauden ajan vastaajat harjoittelevat lajia vuoden aikana vähintään kerran viikossa. Lopuksi kysyttiin, kuinka monta vuotta yhteensä vastaajat ovat harrastaneet lajia sekä kuinka usein he haluaisivat harjoitella kyseistä lajia tai käydä harjoituksissa urheiluseurassa.

Seuraavaksi sekä seurassa että seuran ulkopuolella urheilua harrastavilta vastaajilta kysyttiin seuran ulkopuolella harrastamiseen liittyviä asioita. Ensin kartoitettiin mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelun maininneilta pyydettiin jälleen tarkennusta voimistelun lajista. Edelleen kartoitettiin harjoittelukertojen määrää viikossa sekä kysyttiin tahoja, joiden kanssa lapsi tai nuori harrastaa lajia urheiluseuran ulkopuolella. Lopuksi kysyttiin, ovatko vastaajat urheilunharrastajina osallistuneet viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajina turnauksiin, otteluihin tai kilpailuihin. Vain urheiluseuran ulkopuolella liikuntaa harrastaville esitettiin samat kysymykset. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien eniten käyttämää liikuntapaikkaa. Urheiluseuran ulkopuolella harrastavilta kysyttiin lisäksi, olisivatko he kiinnostuneita harrastamaan liikuntaa urheiluseurassa ja jos olisivat, niin mitä lajeja ja kuinka usein he haluaisivat harrastaa.

Lopuksi kartoitettiin 12 - 18-vuotiaiden vastaajien mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta yleensä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi lajien ja kilpailujen määrään, harjoituksien ajankohtaan ja harjoituspaikkaan liittyviä asioita. 3 - 11-vuotiaiden lasten huoltajia puolestaan pyydettiin arvioimaan, mitä kaikkia asioita ja ominaisuuksia nykyisessä lasten urheiluseuratoiminnassa on liian vähän. Arvioitavina olivat esimerkiksi vapaiden iltojen ja viikonloppujen riittävyys, vaihtelevuus, lasten tai heidän vanhempiensa toiveiden kuunteleminen sekä huonompien osallistujien kannustaminen.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan ikä, sukupuoli, asuinkunta ja -lääni sekä alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä perheessä. 3 - 11-vuotiaiden puolesta vastanneilta huoltajilta kysyttiin vielä perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.