FSD1289 Demokratisoitumisen mittarit 1810-2018

Tekijät

  • Vanhanen, Tatu (Tampereen yliopisto. Politiikantutkimuksen laitos)

Asiasanat

demokratia, demokratisoituminen, kilpailu (toiminta), osallistuminen, poliittinen osallistuminen, politiikka, äänestykset

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vuodesta 1810 vuoteen 2018 joka vuodelle kolme erityyppistä muuttujaa, jotka Tatu Vanhanen on kehittänyt vuosien tutkimustyön tuloksena. Muuttujat ovat kilpailullisuus, osallistuminen ja demokratisoitumisindeksi.

Kilpailullisuus-muuttujat kuvaavat pienempien puolueiden äänten prosenttimäärää parlamentti- tai presidentinvaaleissa. Kukin muuttuja on muodostettu vähentämällä suurimman puolueen (eniten ääniä saanut puolue) tai presidentinvaaleissa voittaneen kandidaatin puolueen saama äänten prosenttimäärä sadasta. Muuttujan laskemiseen on käytetty joko parlamentti- tai presidentinvaaleja niiden tärkeyden mukaan tai molempia antaen vaaleille painoarvot. Parlamenttipaikkojen jakautumaa on käytetty, jos äänien jakautumaa ei ole ollut saatavilla tai jos sen avulla on saatu realistisempi kuva. Jos parlamentin jäsenet valitaan äänestyksellä, mutta poliittisia puolueita ei sallita, on tulkittu, että yksi puolue on saanut kaikki äänet tai paikat. Jos puolueet eivät ole kiellettyjä, mutta silti yksittäiset ehdokkaat osallistuvat vaaleihin on tulkittu, että suurimman puolueen osuus ei ole yli 30 prosenttia.

Osallistuminen-muuttujat kuvaavat äänestyprosenttia vaaleittain. Kunkin muuttujan prosenttimäärä on laskettu koko väestöstä. Välillisissä vaaleissa vain viimeisen äänestyksen äänet on otettu huomioon, ja tällöin ilman todellista valitsijamiesvaalia osallistumis-muuttuja saa arvon 0. Jos valitsijamiesvaali on järjestetty, on osallistumis-muuttuja laskettu sen äänimääristä ja -jakaumista. Kansanäänestys nostaa muuttujan arvoa viidellä prosenttiyksiköllä, jos se on kansallinen ja yhdellä prosenttiyksiköllä, jos se on osavaltiollinen. Kansanäänestykset nostavat muuttujan arvoa korkeintaan 30 prosenttiyksikköä vuodessa, ja koko muuttujan maksimiarvo on 70 prosenttia.

Demokratisoitumisindeksi on muodostettu jakamalla kilpailullisuus- ja osallistuminen-muuttujien tulo sadalla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.