FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Asiasanat

Internet, Tampere, WAP, julkiset palvelut, koulutustarve, mikrotietokoneet, sähköposti

Sisällön kuvaus

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään WAP-puhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. WAP-puhelimen käyttäjiltä tiedusteltiin mobiilipalvelutoiveita. Niiltä vastaajilta, jotka eivät käyttäneet Internetiä kysyttiin, miten he suhtautuvat Internetin käyttöön. Internetin käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kautta. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein he ovat käyneet Tampereen kaupungin Internet-sivuilla ja mitä uusia palveluja he näille sivuille haluaisivat. Kaikilta kysyttiin, missä eri tiloissa he voisivat käyttää kaupungin tarjoamia ilmaisia Internet-päätteitä ja onko vastaajilla koulutustarpeita liittyen tietokoneiden tai Internetin käyttöön. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.