FSD2141 Ikääntyvät ja matkapuhelimet 1999 ja 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Asiasanat

Internet, arki, asenteet, kulutustottumukset, käyttö, käyttöönotto, mainonta, matkapuhelimet, pelko, sosiaaliset verkostot, tarpeet, teknologia, tekstiviestit, teleoperaattorit, tietokoneet, tietoyhteiskunta, tulevaisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa on kartoitettu ikääntyvien, noin 50 - 60-vuotiaiden matkapuhelimen käyttöä. Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on tehty vuosina 1999 ja 2002 eri puolella Suomea asuville henkilöille. Osa haastatteluista on toteutettu pari- ja osa yksilöhaastatteluna.

Aineisto sisältää yhteensä 44 haastattelua, joista noin puolet on tehty vuonna 1999. Haastatteluista 27 on yksilöhaastattelua ja 17 parihaastattelua. Haastattelut ovat pituudeltaan 4-58 sivua, yhteensä aineistoa on noin 610 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Vuonna 1999 tehdyissä haastatteluissa selvitettiin, mistä syistä vastaaja on kännykän hankkinut tai jättänyt hankkimatta. Vastaajat kertoivat, vaikuttivatko muut ihmiset, taloudelliset syyt tai oma elämäntilanne hankintapäätökseen. Lisäksi kartoitettiin kännykän käyttöön liittyviä tarpeita ja pelkoja nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelussa keskusteltiin, miten kännykkä kytkeytyy vastaajan päivärutiineihin ja onko sen käyttö muuttanut jotenkin omaa tai muiden elämää. Edelleen selvitettiin, keiden kanssa vastaaja on kännykän välityksellä yhteydessä ja onko kännyköiden yleistyminen vaikuttanut muuhun yhteydenpitoon, kuten kasvokkaiseen näkemiseen tai postikorttien lähettämiseen. Kulutukseen ja erityisesti kännykän käyttöön liittyviä arvoja ja mielipiteitä selvitettiin myös.

Vuoden 2002 haastatteluissa teemat olivat pääosin samoja kuin vuoden 1999 haastatteluissa. Edellistä tarkemmin tiedusteltiin esim. puhelimen tai operaattorin valintaan liittyviä asioita. Lisäksi vastaajat muistelivat, miten oppivat käyttämään kännykkää, mikä siinä on ollut helppoa tai vaikeaa. Omaa matkapuhelimen käyttöä pyydettiin kuvailemaan ja haastatteluissa keskusteltiin mm. tekstiviesteistä ja muista lisäpalveluista, viihdekäytöstä, asioimisesta viranomaisten kanssa ja kännykän käyttöön liittyvistä normeista ja tapakulttuurista. Myös kulutustottumuksia ja mielipiteitä esim. hinnoista ja mainonnasta tiedusteltiin. Vastaajia pyydettiin pohtimaan, mihin matkapuhelimen käyttöä voisi tulevaisuudessa laajentaa ja soveltaa. Vuoden 1999 haastatteluista poiketen kysymyksiä esitettiin tarkemmin myös tietokoneen ja internetin, muun teknologian sekä median käytöstä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.