FSD2176 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2002: palvelulaitosten johtajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ikola, Rinna-Marika (Vaasan yliopisto)

Asiasanat

johtaminen, kehittäminen, kilpailuttaminen, kunnat, ohjaus (neuvonta ja opastus), palvelutalot, palvelutuotanto, vammaiset, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien vanhus- ja vammaispalvelujen ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto sekä kehittämispolitiikka. Tämä kysely tehtiin tutkimuskuntien vanhus- ja vammaispalvelulaitosten johtajille. Vanhus- ja vammaishuoltoa on tutkittu myös vuosina 1997 ja 2000.

Ensimmäisenä kyselyssä kartoitettiin kunnan vanhus- ja vammaispalvelujen tuotantoa. Kysyttiin, mikä taho ylläpitää palvelulaitosta, paljonko asiakkaita palvelulaitoksella oli vuoden 2001 lopussa, onko palvelulaitoksen hoitoon pääsemisessä jonoa ja mitkä tahot toimivat eri palvelujen tuottajana palvelulaitoksessa. Tiedusteltiin myös, kuinka tyytyväinen vastaaja on palvelujen toimivuuteen, kilpailutetaanko ostopalveluiden tuottajia, onko kilpailutusta riittävästi, myykö palvelulaitos vanhus- tai vammaishuollon palveluja ulkopuolisille tahoille ja onko palvelulaitoksen toiminnassa tai sen laajuudessa tapahtunut muutoksia vuoden 2000 jälkeen. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan palvelulaitoksen toimintaan vaikuttavien tekijöiden nykytilaa sekä kertomaan, onko palvelulaitoksen tilojen suunnittelussa ja ylläpidossa sekä henkilöstön koulutuksessa otettu huomioon erityistä huomiota vaativat asiakkaat.

Vanhus- ja vammaistyön ohjaukseen ja johtamiseen liittyen kysyttiin, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee palvelulaitosta koskevia asioita kunnassa, mikä merkitys luottamushenkilöelimellä on palvelulaitosta koskevien asioiden hoitamisessa ja millainen on vastaajan kokonaiskuva luottamushenkilöelimestä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen vaikutusta palvelulaitoksen toimintaan, eri tehtäväkokonaisuuksien tärkeyttä työssään sekä kertomaan, minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat eri palvelulaitosta koskevat asiat. Kysyttiin myös, saako vastaaja mielestään päättää riittävästi palvelulaitoksen kannalta keskeisistä asioista.

Kehittämispolitiikkaa koskevat kysymykset aloitettiin kysymällä, millaisiin asioihin palvelulaitoksen kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina, onko palvelulaitoksessa toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyjä palveluiden arvioimiseksi ja kehittämiseksi ja mikäli on, niin toteutetaanko niitä säännöllisesti. Tiedusteltiin myös, onko palvelulaitoksessa meneillään vanhus- tai vammaishuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia ja pyydettiin vastaajaa arvioimaan erilaisia vanhus- ja vammaispalveluja koskevia väittämiä. Lopuksi vastaajaa pyydettiin nimeämään kaksi keskeisintä haastetta ja ongelmaa vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämisessä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, virkanimike, työkokemus ja peruskoulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.