FSD2185 EVAn EU-asennetutkimus 2005

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan unioni, Eurooppa, Venäjä, asenteet, euro, globalisaatio, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, mielipiteet, perustuslait, puheenjohtajuus, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, tulevaisuus, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

EVAn EU-asennetutkimus 2005 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyydestä ja kansainvälisistä kysymyksistä yleensä. Tutkimuksen aihepiiriä on siis laajennettu koskemaan EU-kysymysten lisäksi muitakin kansainvälisiä asioita.

Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen EU-jäsenyyteen sekä muihin kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Vastaajilta kysyttiin muun muassa Euroopan mahdollisesta laajentumisesta, ympäristökysymyksistä sekä talousasioista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan globalisaation merkitystä ja seurauksia sekä Suomessa että koko maailmassa. Seuraavat kysymysryhmät kartoittivat vastaajien mielipiteitä siitä, mitkä tekijät ovat EU:n toiminnan ja kehityksen esteinä sekä mitä Suomen ja suomalaisten tulisi tehdä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Kyselyssä kartoitettiin myös suomalaisten kuvaa Venäjästä sekä sen luonteesta ja merkityksestä maallemme. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin nykyistä suhtautumista maamme EU-jäsenyyteen, markan korvaamiseen eurolla sekä EU:n laajentumiseen uusiin jäsenmaihin Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.